Medforfatter i ny bok om fast eiendoms rettsforhold

Fast eiendoms rettsforhold
Foto
Universitetsforlaget
I denne boken gir forfatterne en innføring i faget "Fast eiendoms rettsforhold". Tanken er at studentene kan lese boken før de går løs på selve pensum, og dermed få en oversikt over faget.

Boken er utstyrt med illustrasjoner og eksempler som skal gjøre det lettere for leseren å få oversikt. Ikke minst fungerer figurene og illustrasjonene som knagger for hukommelsen.

Emner som behandles er fastleggelse av fast eiendoms grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål.

Forfatterne har lagt vekt på en pedagogisk tilnærming til dette spennende rettsområdet, blant annet gjennom omfattende bruk av eksempler og illustrasjoner.

Boken  "Fast eiendoms rettsforhold, kort forklart" kan bestilles her.

Published 16. oktober 2015 - 13:24 - Updated 28. november 2016 - 10:07