Økonomi, ledelse og IT – en vinner hos søkerne

Tallene viser at kombinasjonen av de tradisjonelle økonomi- og administrasjonsfagene med informatikk er etterspurt hos de studiesøkende. Handelshøyskolen-NMBUs mål er å utdanne attraktive kandidater med en kompetanse som åpner for spennende jobber og videre studier.

- Fremtiden er bærekraftig og den er digital. Det viser søkertallene at mange søkere er enige med oss i, sier dekan ved Handelshøyskolen NMBU, Casper Claudi Rasmussen.

Totalt sett økte søkningen til våre bachelorstudier fra 1471 søkere i fjor til 1873 søkere i årets søknader til Samordna opptak. I tillegg har vi opplevd en overveldende interesse for vår nettbaserte årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse. Dette heldigitale tilbudet har fått svært gode tilbakemeldinger på den første kursmodulen.

Casper Claudi Rasmussen, Dekan ved Handelshøyskolen NMBU

Foto
NMBU
- Vi gleder oss til å følge studentene på dette årsstudiet videre i sitt arbeid med å tilegne seg kompetanse i økonomi og ledelse med en tydelig vinkling mot bærekraftige løsninger som førende for alle deler av økonomien, sier Casper.

 
Hett arbeidsmarked og koronapandemi

2020 og 2021 var rekordår for studiesøkende til både master- og bachelorstudier. Nå har søkningen stabilisert seg, og vi ser en tydelig nedgang fra fjorårets søkertall på masternivå. I fjor var det 864 søkere til våre masterprogrammer, mens  det er 637 søkere i årets opptak.

Samtidig opplever vi en betydelig økt interesse fra intensjonale søkere, som ønsker å ta en mastergrad i Norge. Totalt 445 internasjonale studenter har søkt seg til vår «Master in Applied Economics and Sustainability», noe som kommer i tillegg til søkerne som er nevnt over.

- Mange av våre bachelorstudenter forteller at de allerede før avsluttet bachelorgrad er tilbudt jobb. Det er også grunn til å tro at både bachelorkandidater og avgangselever fra videregående skole har lyst på en pause etter to intense år med mye digital undervisning, tror dekanen.

- Når de er klare for å komme tilbake til studiene igjen vil vi ønske dem velkommen til Handelshøyskolen NMBU og inkludere dem i gjengen med Norges mest fornøyde økonomistudenter, avslutter han.  

Published 28. April 2022 - 11:15 - Updated 29. April 2022 - 8:10