Kronikk: Kriseforskning – eller forskningskrise?

I en kronikk i Dagens Næringsliv 6. januar argumenterer Simen Markussen for at myndighetene bør legge til rette for kobling av personopplysninger for sanntidsanalyser som grunnlag for kunnskapsbasert krisestyring. Under følger utdrag av kronikken, med link til hvor hele kronikken kan leses.

Da koronamørket senket seg i mars 2020, ønsket forskere på Frischsenteret (og helt sikkert mange andre) å bidra med det de kunne. Bidraget ble å studere krisen i arbeidsmarkedet, med ferskest mulig registerdata. Etter dialog med Nav og SSB om juridisk grunnlag og praktisk gjennomføring, ble løsningen å koble oppdaterte «ferske» dagpengesøknader fra Nav med andre, og eldre, registerdata som beskrev arbeidsforhold, bedriftsregnskap, husholdningsinntekter og demografi.

 (...)

Det bemerkelsesverdige med dette arbeidet var først og fremst hvor effektivt det var. Det som vanligvis tar måneder, tok her kun få dager. Satt i system burde det være mulig å etablere slik sanntidsinformasjon på langt flere områder enn kun på arbeidsmarkedet.

 

I kjølvannet av dette var forskerne, sammen med SSB, også i dialog med FHI om muligheten for lignende sanntidsanalyser av for eksempel smitteutviklingen eller sykehusinnleggelser. De så for seg å koble data for smitte/innleggelser til data som beskriver sosiale nettverk, som klassetrinn på skoler, arbeidsplasser, nabolag og familier. Initiativet strandet på manglende tillatelser til å gjøre denne typen koblinger.

 (...)

Sanntidsanalyser krever at det finnes lovhjemler som muliggjør datakoblinger og analyser på kort varsel, og hvor formålet delvis er forskning og delvis er styring. 

 (...)

Kobling av data, både for forskning og administrative formål, skal selvsagt foregå under streng kontroll. Når jobben gjøres av erfarne forskere som har vist seg tilliten verdig, er personvernproblemene minimale, og med få involverte er muligheter for streng overvåkning av personvernhensyn svært gode.

Les hele kronikken her.

Interessert i pandemiens og krisetiltakenes påvirkning på økonomien? Du finner Skatteforsks temaside om Covid-19 her.

Published 20. januar 2022 - 22:27 - Updated 2. February 2022 - 9:32