Bachelorprogram i økonomi, ledelse og IT

Vi er stolte av å kunne presentere ett nytt treårig bachelorprogram i økonomi, ledelse og IT, som starter opp ved NMBU Handelshøyskolen høsten 2022.

Attraktiv kompetanse

Dette programmet skiller seg ut ved at det både kvalifiserer til opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon (siviløkonomistudier), samtidig som det gir teknisk kompetanse innen databehandling. Ved å velge spesialiseringen “Matematikk for datavitenskap” har du også muligheter for å bygge på med en mastergrad innen datavitenskap.

Kandidater fra dette studiet skal opparbeide seg en forståelse for de utfordringer privat næringsliv og offentlig forvaltning har med å håndtere store datamengder.  I kombinasjon med kunnskap innen økonomiske og administrative fag, vil kandidater fra dette studiet ha forståelse for hvordan håndtering og analyse av data danner grunnlaget for at en organisasjon kan få tatt gode beslutninger. 

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Dette er en etterspurt kompetanse, både i det private næringslivet og offentlig sektor, forteller studieleder Sigurd Rysstad. Studentene vil få en bedre forståelse for digitaliseringens muligheter og utfordringer enn økonomer flest, og kanskje blir de  fremtidige brobyggere mellom spesialister fra ulike fagområder?

Studieprogrammet drar nytte av at vi er del av et tverrfaglig universitet. Derfor kan vi tilby våre studenter å ta fag fra sivilingeniørutdanningen innen datavitenskap. Denne kombinasjonen gir både faglig merverdi og den gir studentene erfaring fra å jobbe tverrfaglig med andre studenter.   

Bærekraft

Det nye bachelorstudiet legger stor vekt på helhetsforståelse, praktisk anvendelse, tverrfaglighet og integrering av bærekraft. - Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft, og bærekraft inngår som sentrale element i alle våre utdanningsprogram. Vi tilbyr en samfunns- og næringslivsnær økonomiutdannelse som ruster studentene for det moderne arbeidslivet, fortsetter Rysstad

Videre studier

En bachelor i økonomi, ledelse og IT kvalifiserer til masterprogram i økonomi og administrasjon ved norske universiteter og høyskoler, og som fører fram til siviløkonomgraden.

Studentene på programmet kan dessuten velge mellom tre spesialiseringsretninger, som igjen kvalifiserer for masterstudier i henholdsvis business analytics, datavitenskap eller samfunnsøkonomi ved NMBU. Disse masterprogrammene baserer seg på fag som bygger på matematikk.  Vi anbefaler derfor gode forkunnskaper i matematikk, tilsvarende S1 og S2 eller R1 fra videregående skole.  

Les mer om ny bachelor i økonomi, ledelse og IT her (lenke til programsider)

Published 23. desember 2021 - 9:12 - Updated 15. mars 2022 - 10:55