Topper lista på forskningsproduksjon

Professor Frode Alfnes

Foto
Frode Alfnes
- Forskning er viktig for oss på Handelshøyskolen ved NMBU og de fleste av våre undervisere er aktive forskere på sine fagfelt. Dette gjør at vi kan gi oppdatert og forskningsbasert undervisning på de fleste områder på våre undervisningsprogrammer, forteller forskningsleder Frode Alfnes.  
- I tillegg til professorene og førsteamanuensisene våre, bidrar et ph.d.-program med omtrent 50 ph.d.-studenter betydelig til antall publiseringer.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) offentliggjorde 9. april publiseringstallene for 2020. De viser at 2020 var et bra år for Handelshøyskolen ved NMBU, med 1,50 publiseringspoeng per fagårsverk. Snittet for siste seks år for Handelshøyskolen ved NMBU ligger på 1,47, og toppåret var 2018 med 1,97 publiseringspoeng per fagårsverk.

- Vi ligger høyt på lista over norske handelshøyskoler med tanke på publiseringer hvert år, forteller Alfnes.
- For de fleste handelshøyskolene varierer det litt fra år til år, men det er stort sett de samme som utgjør toppen av lista.

Handelshøyskoler i Norge

Publikasjonspoeng per undervisning-, forskning- og formidlingsstillinger

Handelshøyskolen ved NMBU

1.50

Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger

1.47

Handelshøyskolen BI

1.26

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

1.23

Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge

1.08

Norges handelshøyskole

1.07

Handelshøyskolen ved OsloMet

1.02

Handelshøgskolen ved Nord Universitet

1.00

Handelshøgskolen i Innlandet

0.97

Handelshøyskolen ved NTNU

0.96

Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø

0.90

 Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 

 

 

 

 

 

 

 

Published 13. April 2021 - 11:17 - Updated 14. April 2021 - 12:37