Les studentkronikker om formuesskatt, kryptovaluta, og «skattekvittering»

Som innleveringsoppgave i masterkurset «BUS360 – Taxes, Inequality, and Sustainability I» har studentene måttet sette seg inn i forskning fra forskningsfronten på skatt og ulikhet for å så benytte den i en kronikk. Tre av kronikkene er nå publisert i media.
 
«Feil medisin for Distrikts-Norge» stod på trykk i Nationen 26. februar, og tar for seg Bø kommunes kutt i formuesskatten og hvorfor det ikke er en god «quick-fix» for distriktskommuner. I møte med utfordringer som befolkningsnedgang, økende gjennomsnittsalder, og spredt bosetting er ikke kutt i formuesskatten et tiltak som treffer målgruppen. Distriktspolitikk er vanskeligere enn som så. Lokale kutt i formuesskatten vil derimot skape en uheldig skattekonkurranse som kan koste samfunnet skatteinntekter, skriver Maria K. Kirste, Oda Larsen, Pernille Rugelsjøen, Roble Wais, og Kevin G. Berghagen. Kronikken er basert på forskningsartikkelen «Taxation and Migration: Evidence and Policy Implications».
 
24. mars publiserte Dagens Næringsliv et innlegg skrevet av Mohammad R. Allahdadi , Polina Novikova , Gorm Osborg , Abiramy Sivasubramaniam, og Håkon B. Soydan. Under tittelen «Skattemeldingen bør gi en kvittering: «Slik bruker vi skattekronene dine»» argumenterer kronikkforfatterne for at kunnskap om skattesystemet er viktig for å styrke oppslutningen om det. Norge bør derfor kopiere Australias «skattekvittering», som består av en oversikt over hvordan den individuelle skattebetaleren bidrar til å dekke offentlige utgifter fordelt på ulike kategorier som helse, utdannelse, trygd og pensjon. En slik kvittering vil også fungere som et faktagrunnlag og gi skattebetalerne innsikt i hva pengene deres faktisk går til. Kronikken er basert på forskningsartikkelen «Understanding Tax Policy: How Do People Reason?»
 
Den tredje studentkronikken stod på trykk 25. mars i Agenda Magasin, under tittelen «Formuesskatten i Fare». Der skriver Ali Raza Khan, Ayesha Kauser, Matias Warp, Lilas Al Taoyl og Vegard Hoch-Nielsen om konsekvensene en stadig økende utbredelse av kryptovaluta har for skatteinntektene. Per i dag er beskatning av kryptovalutaer basert på egenrapportering, og uten tredjepartsaktører involvert kan det være en utfordring for formuesbeskatningen om banker og skattemyndigheter ikke lenger har oversikt over hvem som eier Bitcoin. Kronikken er basert på forskningsartikkelen «Behavioural responses to a wealth tax».

Dette er andre året kurset «BUS360 – Taxes, Inequality, and Sustainability I» avholdes. Kurset er en del av Handelshøyskolens satsing på bærekraft gikk kurset, hvor studentene lærer om de viktigste begrepene og den nyeste forskningen innen skatt og ulikhet. Som en del av kurset skriver studentene kronikker, hvor de beste får hjelp til spissing og finpuss før de sendes til redaksjoner. Også i fjor fikk to grupper publisert kronikkene sine.

Published 26. mars 2021 - 15:20 - Updated 29. mars 2021 - 12:54