Involverte studenter gir fornøyde studenter

Våre bachelorstudenter i økonomi og administrasjon gir studiene ved Handelshøyskolen NMBU 4,5 av 5 mulige poeng. Masterstudentene i entreprenørskap og innovasjon gir like god tilbakemelding på sitt studie, 4,5 av 5 mulige. Det nasjonale snittet for de som har deltatt i undersøkelsen er 4,0.

Medvirker i egen studiehverdag

Foto
Håkon Sparre, NMBU
-Dette gir oss en hyggelig og motiverende tilbakemelding om at arbeidet vårt med å inkludere studentene i utviklingen av studiene, den tette oppfølgingen av studentene våre og nærhet mellom forelesere og student er noe studentene setter pris på. Da er det jo en bonus at samspillet med studentene også er noe våre ansatte trekker frem som en viktig motivasjonsfaktor hos dem, forteller dekan Gro Ladegård.

Sigurd Rysstad, studieleder ved Handelshøyskolen NMBU.

Foto
Håkon Sparre
- En av de beste tingene ved å jobbe på NMBU Handelshøyskolen er at vi i hverdagen kommer tett på våre studenter. Vi jobber systematisk med å engasjere studentene i undervisningen og studentene medvirker aktivt i den løpende utviklingen av våre studieprogrammer. Hvert enkelt studieprogram gjennomfører hvert år en programevaluering der innholdet i studiene gjennomgås og foreslåtte endringer drøftes. Studentene er godt representert i programrådet og medvirker aktivt i utviklingen av studieprogrammene, forteller studieleder Sigurd Rysstad.

Koronaåret 2020

Studiebarometeret for 2020 gir også en tilbakemelding på hvordan norske studenter har opplevd studiehverdagen i koronaåret.

De daglige møtene mellom studentene og samhandlingen mellom studenter og forelesere er en viktig del av læringsmiljøet. Når denne studiehverdagen plutselig ble snudd på hodet og vi alle ble satt på hjemmekontor, måtte både studenter og forelesere tenke nytt.

- Koronaåret 2020 har vært utfordrende for studentene. Våre forelesere har gjort sitt ytterste for å finne gode alternativer som både ivaretar det akademiske og som bidrar til et godt sosialt læringsmiljø. Når mye av det sosiale i studiehverdagen er avlyst eller utsatt, er det ekstra viktig å bruke forelesningene for å styrke det faglig-sosiale felleskapet mellom studentene våre, både digitalt og i periodene vi har fått lov til å ha noe fysisk undervisning, sier Rysstad.


Majoriteten av Handelshøyskolens studenter opplevde naturlig nok at det faglige utbyttet av undervisningen ble redusert i overgangen til heldigital undervisning. Studentene var imidlertid stort sett fornøyde med det digitale undervisningsopplegget som ble gitt etter nedstengningen og et flertall av studentene mente lærerne hadde utarbeidet gode alternative undervisningsopplegg.

- Vi gleder oss ekstra mye over at studentene opplever at vi har levert gode undervisningsopplegg for dem i denne perioden. Samtidig underbygger disse resultatene at læringsmiljøet er mer enn bare forelesninger. Et universitet er den faglige samhandlingen mellom studenter, med foreleser og de faglig-sosiale møteplassene. Dette er vanskelig å erstatte i en heldigital hverdag, fortsetter Rysstad.

- Nå er det ingen ting vi gleder oss mer til enn å få åpnet campus for studentene igjen og på nytt få liv, engasjement og samhandling med studentene på campus. Vi er mer enn klare for å ønske studentene velkommen til campus, avslutter dekanen.

Savner kontakten med medstudentene

Student Kaja Steinsbø Eggan

Foto
Privat
Student og leder av studentforeningen Optimum NMBU, Kaja Steinsbø Eggan, kjenner igjen i resultatene av undersøkelsen. Hun føler hun har fått et godt utbytte av undervisningen så langt.

- Den digitale plattformen har fungert tilfredsstillende, men jeg savner jo så klart den fysiske kontakten med mine medstudenter i form av tradisjonell undervisning og kollokviegrupper. Det å ta vare på hverandre har vært mest utfordrende i året som har gått.

Eggan synes det er veldig bra å være student på Handelshøyskolen, både faglig og sosialt.
- Vi har mange engasjerte forelesere som er tilgjengelige når vi har behov for det. I tillegg har vi et veldig godt sosialt miljø med forskjellige aktiviteter gjennom hele året. Jeg gleder meg til det blir realiteten igjen.

Published 14. February 2021 - 17:41 - Updated 15. February 2021 - 15:32