Gjesteforelesning: Kjersti Løken Stavrum (Stiftelsen Tinius)

Onsdag 11. mars kommer Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, til Handelshøyskolen. Hun skal holde gjesteforelesning «National tax and international competition: The digital economy from an owner’s perspective» for studentene i «BUS361 – Taxes, Inequality and Sustainability II».

Forelesningen skjer klokken 11.15-12.00 i rom U305 i Urbygningen, og vil foregå på engelsk. Forelesningen vil være åpen for alle interesserte, men det er et begrenset antall plasser.

Løken Stavrum er administerende direktør for Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, som er største eier i Schibsted, et av Norges største mediekonsern. Hun kom til stillingene fra rollen som generalsekretær i Norsk Presseforbund, og er medlem av styret i PEN Norge og The Ethical Journalism Network.

Tidligere har hun hatt flere framtredende roller i norsk mediebransje, blant annet som featureredaktør i Aftenposten. I vinter ble Løken Stavrum også utnevnt til å lede Ytringsfrihetskommisjonen, som på oppdrag fra regjeringen skal gjennomgå ytringsfrihetens stilling i Norge.

Masterkurset «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II» undervises av professor Annette Alstadsæter og er en del av Handelshøyskolens satsing på bærekraft. Kurset går for første gang i år, og ser på hvordan skatter påvirker bedrifters investeringer, sysselsetting, lokalisering og flytting av inntekter, og hva dette betyr for ulikhet og bærekraftig utvikling.

Kurset har fokus på forskningsbasert undervisning, og det legges opp til diskusjon i klassen og vikerlighetsnære problemstillinger.

Published 3. mars 2020 - 14:49 - Updated 5. mars 2020 - 11:00