Gjesteforelesning: Eiliv Frich Flydal (VG), onsdag 15. januar 2020

Onsdag 15. januar klokken 11.15-12.00 kommer den prisvinnende gravejournalisten Eiliv Frich Flydal til NMBU. Alle studenter og ansatte er velkomne for å høre ham fortelle om hvordan journalister jobber for å avsløre skjulte formuer, skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet. Flydal jobber nå i VG, hvor han dekker krim, politikk og offentlig pengebruk. Før han begynte i VG jobbet han 13 år i Dagbladet.

Flydal har utmerket seg som en av de norske journalistene som har jobbet mest med økonomisk kriminalitet og skatteundragelse de siste årene. I fjor avdekket han hvordan nordmenn har investert millioner av kroner i eiendom i Dubai, uten å rapportere det til skattemyndighetene. Han har også avdekket den skjulte formuen til den norske gullhandleren Saleem Ahmad. I 2018 deltok han på prosjektet «Konkursgjengangerne», som brukte stordata for å for første gang kartlegge norske konkursgjengangere og de økonomiske kostnadene for samfunnet ved konkurser.

Blant andre av Flydals prosjekter de seinere årene finner man avsløringene av hvordan Det kongelige hoff har misbrukt fellesskapets midler (SKUP-diplom 2016) og avdekkingen av Veireno-skandalen i 2016/2017 (SKUP-diplom 2017 og Dataskup-prisen 2017). Han er også medlem av Pressens Offentlinghetsutvalg, og er styremedlem i SKUP - Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.

Forelesningen inngår i det ferske kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I», som er en del av NMBU og Handelshøyskolens satsing på bærekraft og bærekraftsmålene. I vårparallellen følger kurset «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II». I timen før (10.15-11.00) vil kursansvarlig professor Annette Alstadsæter forelese om «Tax havens and hidden wealth». 

Vi håper å se mange i Festsalen neste uke!

Tid: Onsdag 15. januar 2020, klokken 11.15-12.00.
Sted: Festsalen (U215), Urbygningen
Arrangør: Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning

Published 8. januar 2020 - 15:03 - Updated 6. juli 2020 - 16:31