Meny

Inntar nasjonal posisjon på entreprenørskapsutdanningsforskning

Elin Kubberød, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, er fagredaktør og forfatter av artikkel i siste nummer av Uniped.

Inntar nasjonal posisjon på entreprenørskapsutdanningsforskning

Der viet entreprenørskapsutdanningen, og dette befester Handelshøyskolen som en viktig nasjonal aktør på dette feltet.

Uniped er Norges ledende tidsskrift for utdanningsforskning og publiserer innenfor hele bredden av utdanninger. Det er første gang noen sinne at entreprenørskapsutdanningen får sitt eget nummer, med Elin Kubberød i spissen som initiativtager og fagredaktør med gode kollegaer med på laget; Inger Beate Pettersen (HVL), Truls Erikson og Leif Christian Lahn (UiO).

Bidragsyterne kommer fra Chalmers University of Technology (regnes som ledestjernen innenfor entreprenørskapsutdanninger i Europa), NTNU, HVL/NMBU, Høgskolen i Innlandet og Handelshøyskolen BI

Hele nummeret "Høyere entreprenørskapsutdanning – en viktig bidragsyter til utvikling av fremtidig kompetanse" finner du her.

Published 19. mars 2018 - 14:00 - Updated 21. mars 2018 - 10:28