Vant studentkonkurranse med ny forretningsidé

Foto
Privat
Mange jern i ilden
I konkurranse med bidrag fra seks andre studenter, vant Andreas Havdahl årets Idékonkurranse for studenter med en ny og spennende forretningsidé basert på rekruttering og talentjakt.


Andreas er andre års masterstudent i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, NMBU.

 

Han er involvert i flere selskaper ved siden av studiene, men har rettet hovedfokus på forretningsidéen han nå vant idékonkurransen med.

- Studiet ved Handelshøyskolen har passet utrolig bra for meg som har en stor interesse for kreativitet, innovasjon og entreprenørskap, sier Andreas.

Foreløpig en forretningshemmelighet
I jakten på å finne ut av hva vinnerbidraget går ut på, får vi vite at idéen vil bli lansert i markedet i løpet av 2015, og at han derfor ikke kan beskrive ideen særlig detaljert. Men Andreas kan røpe at forretningsidéen er basert på rekruttering og talentjakt.

- Rekruttering omfatter hele prosessen vedrørende ansettelsen av en ny person, det innebærer tiltrekning, screening, selektering, ansettelse og integrering. For at bedrifter skal ha størst sannsynlighet for å ansette den beste kandidaten må de løse to hovedutfordringer. For det første er det kostbart å tiltrekke flest mulig talenter i målgruppen, og det er både kostbart og tidskrevende å skaffe seg best mulig informasjon til å screene kandidatene.

- Forretningsidéen vil både kunne tiltrekke og engasjere flere talenter. Informasjonene som innhentes om kandidatene blir av langt bedre kvalitet enn det som eksisterer i dag på tilsvarende stadium i rekrutteringsprosessen. Dette gjøres på en mer effektiv og billigere måte, sier han.

Foto
Privat


Idéutvikling – fra idé til virkelighet

- Jeg har stor interesse for idéutvikling og teknologiske trender, og har derfor brukt mye tid på å utvikle et bevisst tankesett for å avdekke potensielle gode forretningsideer. Blant annet er jeg med i et lite nettverk av likesinnede, der vi sammen jobber med idégenerering og idéutvikling. Denne ideen har vært et resultat av dette arbeidet, sier Andreas.

Juryens bedømmelse
I vurderingen av de ulike bidragene, la juryen spesielt vekt på gründerens engasjement og ambisjonsnivå, sammensetning av teamet, nærheten til markedet og løsningens behov og kundeorientering.

- Det er utrolig gøy og motiverende å høre at juryen har tro på meg og forretningsidéen, sier den lykkelige vinneren.

Published 27. november 2014 - 14:25 - Updated 7. juli 2021 - 13:18