Endringer i emnetilbudet ved BIOVIT /Changes in the courses offered at BIOVIT

Ved spørsmål er studieveilederne tilgjengelig på mail:
If you have any questions, please contact the student advisors/coordinators by e-mail: studieveileder-biovit@nmbu.no

 

Følgende endringer er gjort:
The following changes have been made:


Nye emner fra studieåret 2022/23:
New courses from 2022/23:

AQB250 – Bærekraftig akvakultur – avl og genetikk
(Sustainable aquaculture – breeding and genetics)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: høstparallell/autumn parallel

AQX250 – Genetikk som problemløser for bærekraftig akvakultur
(Genomics to improve sustainability of aquaculture)

  • Studiepoeng/ECTS: 5
  • Semester/Term: høstparallell/autumn parallel

BIO327 - Fra gen til funksjon i planter
(From gene to function in plants)

  • Studiepoeng/ECTS: 10
  • Semester/Term: høstparallell/autumn parallel

PAE306 - Agroøkologi: Handlingsorientert forskning
(Agroecology: Action oriented research)

  • Studiepoeng/ECTS: 10
  • Semester/Term: vårparallell/spring parallel

 

Emner som legges ned:
Courses that will be terminated:

AQX270 - Akvakultur - avl og genetikk
(Aquaculture - Breeding and Genetics)

BOT320 - Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter
(Advanced Course in Plant Developmental Physiology)

HFX207 – Innføring i husdyrbruk og akvakultur i utviklingsland
(Introduction to Animal Production and Fish Farming in Developing Countries)

PAE304 - Masteroppgave seminar
(Master Thesis Seminar)
- replaced with PAE306

PAE305 - Forskningsmetoder
(Research Methods)
- replaced with PAE306

 

Emner som ikke gis i studieåret 2022/23:
Courses that will not be offered in 2022/23:

BIO246 - Semesteroppgave i plantebioteknologi/planteforedling (Thematic Essay in Plant Biotechnology/Plant Breeding)

 

Emner med endringer i studiepoeng eller navn:
Courses with changes in the amount of credits or in name:

BIO322 - new name: Avanserte emner i genomikk
(Advanced topics in genomics)

HFE308 - Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter
(Optimalization of Feed Processing for Different Animal Species)
- the credits are reduced from 10 to 5

HFE310 - Lederskap i produksjon, riskhåndtering og innovasjon i fôrproduksjon (Management of Production, Risk and Innovation in Feed Production) - the credits are reduced from 10 to 5

Published 8. April 2022 - 10:09 - Updated 8. April 2022 - 11:30