Hesten gjennomskuer deg

Ved å la mange ungdommer slippe til i stallen, vil Hauge i sitt doktorgradsarbeid undersøke hestens effekt på mestringsfølelse, selvfølelse og sosial kompetanse hos ungdom.

Jenter og gutter i 8. og 9. klasser på noen ungdomsskoler i Akershus, Hedemark, Oppland og Vestfold blir tilfeldig plukket ut og får tilbud om å ri en gang i uken i et halvt skoleår. Før-  og etter studier skal gi svar på om kontakt med hesten har en innvirkning på deres tro på seg selv og selvfølelsen deres, og om dette har en innvirkning på hvordan de har det sosialt sett i skolehverdagen.

Hesten gjennomskuer deg
  -Hvis du ikke er tydelig i det du vil, så gjennomskuer hesten deg og du får ingen kommunikasjon med den.  Du må tørre å stå for det du mener, sier Hauge.  

 

 

Hilde Hauge og Prada
Hilde Hauge og Prada

 

Med lang fartstid som rideskolelærer har hun opplevd at ungdom som ikke får til kommunikasjonen med hesten i begynnelsen, gjennom veiledning får kontakt med hesten, og også endrer seg i samvær med andre ungdommer.

 -Jeg har opplevd mange ganger å se ungdom som er litt stille og forsiktig etter hvert tørre veldig mye i møte med hesten. Det går på kroppsspråk. Hesten er veldig åpen og den fordømmer ikke. Et møte med hesten som gjør at ungdommene lærer litt om seg selv.

 - Ungdommene vokser på det å mestre et så stort dyr.  Det var der tanken om prosjektet kom til, fortsetter Hauge.

Mestring , trygghet og ansvar
I dette doktorgradsarbeidet vil Hauge undersøke om ungdommene opplever denne mestringsfølelsen.

Spørsmålet om kontakten med hesten har en generell innvirkning på følelsen av mestring, også på sikt skal måles med psykologiske parametere.  Det skal også gjøres observasjoner av hver enkelt i møte med hesten.

   -Jeg tror at det å sitte på hesten er det som gir dem følelsen av mestring, mens det å kose og stelle for hesten gir trygghet.  Det å møkke og fôre hesten er det som kan lære ungdommene noe om ansvar.

Under forsøket vil det bli gjort observasjoner av hvor mye de gjør av hver ting, og ungdommene vil også bli spurt om hva de mente betydde mest for dem.

Første runde
Stipendiatprosjektet skal nå praktisk i gang med første runde av ungdommer i stallen. Ungdommene skal være i stallen to timer av gangen en gang i uka i fem måneder. Når de er i stallen skal de stelle for hesten, møkke og fôre. I tillegg skal de håndtere den på en eller annen måte, sitte på den eller ri.

Populært prosjekt
Det vises på responsen til de ungdomsskoleelevene som tilfeldig er trukket ut til å være med i prosjektet at de setter pris på å få være med.  Også stalleiere og de som driver med hest er mer enn villige til å delta og veldig positive til at det blir gjort forskning på feltet.

Prosjektet og stipendiatstillingen er finansierte av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. IHA er en del av helsesatsingen til UMB og med dette prosjektet viser IHA at de prioriterer også dette forskningsfeltet. Prosjektet er et samarbeid med UiO og universitetet i Utrecht, Nederland.  Norsk hestesenter støtter med driftsmidler.

Lena Forsberg ved Luleå tekniska universitet Institutionen för Pedagogik och lärande, Sverige har tidligere gjort en studie som bygger opp under teorien om hest og mestringsevne.  I resultatene fra dette forsøket kom det frem at jenter som er og jobber i stall lærer mer enn det å stelle hesten. De utvikler i tillegg lederkvaliteter, større mestring, og får større tro på seg selv.  De utvikler både feminine og maskuline kvaliteter samtidig.

Ikke en rideskole
Dette er ingen rideskole og det dreier seg ikke om rideferdigheter, men å mestre hesten og få en kontakt med den, og det er to vidt forskjellige ting ifølge Hauge. Derfor er stallene valgt ut med omhu. Tanken er at typer stall skal være så like som mulig alle steder. Stallene som er valgt er små gårder som har andre dyr i tillegg. Ungdommen får da også med seg det å være på gård i tillegg til arbeidet med hesten. 

   -Det er andre arenaer man kan lære vel så mye på som i en skoleklasse i en klasseromssetting, sier Hauge, som også har erfaring som underviser i videregående skole. Hun legger også til at dette dreier seg ikke om ungdommer med problemer. Det er for hvem som helst  - fordi alle kan ha godt av å lære litt om mestring og selvfølelse.

Litteraturbase om hest og helse
I tilegg til stipendiatprosjektet er Hauge i ferd med å ta fatt på arbeidet med å lage en litteraturbase på tema hestens effekt på vår psykiske og fysiske helse. Basen er bestilt av organisasjonen Hest og Helse. Det har vist seg at informasjonen er veldig spredt og kan være vanskelig å få tak i. Det har imidlertid vært stor interesse for fagområdet og prosjektet. Hauge synes det er bra at det settes fokus på hesten og hvilken betydning den har for oss mennesker.

Hilde Hauge disputerte ved NMBU i mars 2013 med avhandlingen:Hesteassisterte aktiviteter for ungdom sin innflytelse på sosial støtte og spesifikk mestring – en studie som integrerer psykologiske variabler med etologiske metoder

Published 24. juni 2014 - 8:39 - Updated 29. April 2021 - 16:50