Mange nye forskningsprosjekt gjør at forskere ved Fakultet for biovitenskap bidrar til løsninger på fremtidens utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon

─ Vi har fått veldig mange prosjekt og hele den faglige bredden og fakultetets kjerneområder er med. Forskningsprosjektene brer seg også ut over mange finansieringskilder, sier dekan Kari Kolstad ved Fakultet for Biovitenskap, NMBU.

Kolstad er imponert over den høye forskningsaktiviteten og at prosjektoversikten viser at BIOVITs forskere til de grader leverer i forhold til fakultetets og NMBU’s strategi, som i korthet går ut på å utvikle sterke forskningsmiljø som resulterer i samfunnsnyttig forskning, forskningsbasert utdanning, og solid forskerutdanning, og å øke deltagelse og ha tydelige roller i store nasjonale- og internasjonale forskningsprogrammer.

─ Det faktum at vi både er næringsrelevante, og jobber tett med næringen i mange av prosjektene, og på høyt internasjonalt nivå viser styrke og aktualitet. Vi svarer på det som er satt på den den politiske agendaen for å løse viktige nasjonale og globale utfordringer, sier Kolstad.  

Mange av de nye forskningsprosjektene har en klar klimaprofil.

Her er en oversikt over de nye forskningsprosjektene ved Fakultet for biovitenskap:

Fagområde

 • Prosjekttittel
  Finansieringskilde ─ prosjekteier           
  BIOVIT/NMBU forskere på prosjektet
  _____________

Agroøkologi     

 • Co-creating knowledge for local adaptation to climate change in LDCs
  NORAD ─  NMBU-LANDSAM     
  Lutgart Lenaerts

Avl og kvantitativ genetikk

 • Towards Single-step Genomic Selection in Atlantic salmon breeding
  Norges forskningsråd  ─ MOWI
  Theo Meuwissen
 • Genetic improvement of feed efficiency of Norwegian Red cows
  FFL/JA  ─  GENO              
  Bjørg Heringstad
 • Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems
  FFL/JA  ─ NMBU-Biovit 
  Laila Aass
 • EATFISH - EU-funded EATFISH project will address current and future challenges related to competition in the market, sustainability, disease in aquaculture systems and governance.
  EU ─ Nofima    
  Hans Magnus Gjøen

Avl og kvantitativ genetikk, Genombiologi       

 • RumiGen (Towards improvement of ruminant breeding through genomic and epigenomic approaches)
  EU ─  INRA        
  Theo Meuwissen (WP leder), Peer Berg, Dag Inge Våge

Genombiologi 

 • Rød laks - genetiske effekter
  FHF  ─  NMBU-Biovit     
  Dag Inge Våge
 • Precision Breeding for Viral Resistance
  Norges forskningsråd ─ AquaGen
  Victor Boyartchuk  og Sigbjørn Lien
 • Ny analyseteknologi for detektering og kvantifisering av arter i fôr og fôringredienser
  Norges forskningsråd  ─  ORIVO AS         
  Torfinn Nome
 • Cataloging and utilizing structural variants to improve sustainability of Norwegian livestock production
  Norges forskningsråd ─ NMBU-Biovit   
  Matthew Kent (WP lead)

Ernæring Flermagede dyr

 • 3D-omics (Three-dimensional holo’omic landscapes to unveil host-microbiota interactions shaping animal production).
  EU ─  Copenhagen University  
  Phil Pope (WP leder)
 • HoloRuminant (Understanding microbiomes of the ruminant holobiont)
  EU ─ INRA         
  Phil Pope (WP leder)
 • Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows
  Norges forskningsråd  ─ NMBU-Biovit   
  Angela Schwarm

Ernæring og fysiologi for enmagede dyr             

 • Next generation functional pet food for selected segments by use of new biobased ingredients with effect on dog health and wellbeing
  Norges forskningsråd  ─ Norilia 
  Øystein Ahlstrøm
 • Grovpellets - Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr
  FFL/JA  ─ Fiskå Mølle
  Birger Svihus
 • Susbroil
  FFL/JA ─ NMBU-Biovit    
  Birger Svihus
 • NORDICFEED - SLU - NordForsk
  NordForsk ─ SLU            
  Margareth Øverland

Etologi og husdyrmiljø

 • God velferd for avlsdyr i slaktekyllingproduksjonen
  FFL/JA  ─ Animala AS     
  Ruth Newberry
 • Using vision-related behavioral traits in commercial breeding programs for pigs
  Norges forskningsråd ─ Norsvin              
  Inger Lise Andersen

Genetikk og planteforedling

 • PhenoCrop
  FFL/JA  ─  NMBU-Biovit
  Morten Lillemo
 • SafeKelp - Safe kelp for food and feed – controlling the transfer of iodine and arsenic through the value chain
  Norges forskningsråd  ─ NMBU-Biovit   
  Åshild Ergon
 • SproutResist - Genomicbased breeding technology for the improvement of preharvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate
  FFL/JA ─ Graminor        
  Morten Lillemo

Plantebiologi og -bioteknologi

 • Safe and secure food from field to fork: management of fungal hazards in horticultural crops via optical based strategies (HortiFood)
  Norges forskningsråd  ─ NMBU-Biovit   
  Aruppillai Suthaparan
 • VOM – Insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet
  Norges forskningsråd ─ CICERO/UiO     
  Sissel Torre
 • Cost-effective algae technology to promote circular economy development of Norwegian wastewater treatment plant
  Norges forskningsråd  ─ NIVA   
  Jorunn Elisabeth Olsen, Sissel Torre
 • Urban agriculture
  DIKU ─ NMBU-Biovit    
  Trine Hvoslef-Eide

Plantevern og Matplanter         

 • ProHøst
  FFL/JA ─ NIBIO
  Anne Kjersti Uhlen
 • Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær
  FFL/JA ─ Saga Robotics
  Siv Fagertun Remberg
 • GreenPlantFood
  Norges forskningsråd  ─ Nofima
  Anne Kjersti Uhlen
Published 27. januar 2021 - 9:17 - Updated 28. januar 2021 - 16:08