Kjøtt kan få en næringsverdi mer lik fisk

Et nytt forsøk har vist at ved å gi et tilskudd av vitamin D, E og K, selen og omega-3 i til slakteokser et halvt år før slakting, økte andelen av disse næringsstoffene i kjøttet betydelig. Alle disse stoffene er viktige for oss mennesker, fordi de forebygger blant annet betennelser og kreft. I vårt vestlige kosthold er det ikke uvanlig å ha utilstrekkelig inntak av disse næringsstoffene.

─ Det er spesielt viktig for barn og ungdom, kvinner i fertil alder, gravide, eldre og syke, hvor det er vesentlig å ha optimalt inntak av næringsstoffer i kosten, sier ernæringsprofessor Anna Haug ved NMBU.

Nylig la Helsedirektoratet frem sin årlige rapport «Utviklingen i norsk kosthold», som viser at mengden fisk i kostholdet er på vei nedover, samtidig som mengden kjøtt er stabil. Anbefalingene har i mange år vært å spise to middager med fisk i uka, men det norske folk etterlever tydeligvis ikke kostholdsrådene i stor nok grad.

Professor og ernæringsfysiolog Anna Haug mener ekstra tilskudd av vitamin D, E, K, selen og omega-3 i sluttfôret til okser kan være en vei å gå for å øke mengden av næringsstoff som er viktig for human helse.

Foto
Gisle Bjørneby

Vi bør jo spise mer fisk, det vet vi, men å faktisk gjøre det er noe annet. En av grunnene til at vi bør spise mer fisk er at fisk er en god kilde til omega-3, selen og D-vitamin, som en del av oss får lite av gjennom kosten. Og selv om vi vet at vi burde, så endrer vi ikke så lett kostvaner. Kanskje det er på tide med en annen tilnærming, og gjøre kjøttet så sunt som mulig. 

─ For å få i oss næringsstoffene må de jo finnes i den maten vi faktisk spiser. Det hjelper ikke at det er mye av dem i den maten vi burde spist. Og vet vi ikke at vi får for lite av enkelte næringsstoff, så vet vi heller ikke at vi bør spise annerledes, sier Haug.

Tilfredsstiller EUs krav som god kilde til D-vitamin, K-vitamin og selen


Anbefalingen fra verdens helseorganisasjon WHO er å ikke spise mer enn 500 gram kjøtt pr uke. I Norge spiser en del menn mer, og kan med fordel redusere kjøttinntaket, men mange kvinner spiser mindre enn 500 gram pr uke. Uansett inntak, men spesielt for de som spiser lite kjøtt, er det ifølge ernæringsprofessoren viktig at kjøttet er så sunt som mulig.

Ved å tilføre næringsstoffene i de dosene som ble gitt i forsøket, vil kjøttet tilfredsstille EUs krav til å merke en matvare som god kilde til et næringsstoff. Det vil si at varen dekker 15 prosent av dagsbehovet for voksne. I tillegg er kjøtt en god kilde til blant annet jern, sink, vitamin B12 og proteiner.

Ifølge Professor og prosjektleder Bjørg Egelandsdal bør kjøttbransjen ta forskningen i bruk, slik at kjøttet kan merkes som en kilde til viktige næringsstoff.

Foto
Marcus Einarson Osen

─ Det er ikke enkelt å oppnå det å kunne merke en matvare etter EUs regler som god kilde til et næringsstoff. Men kjøttet fra forsøket tilfredsstiller kravene, og kan merkes som god kilde for D-vitamin, K-vitamin og selen, sier professor og leder av prosjektet: «Identifisering av det sunneste storfekjøttet», Bjørg Egelandsdal ved NMBU.

Forsøket bestod av to grupper med okser, en som fikk tilskudd i fôret i et halvt år før slakting, og en kontrollgruppe som fikk vanlig fôring. Det å gi storfe mineraltilskudd er ingen nyhet, og har vært praktisert i mange år, men kun for å dekke dyrets behov.

Hadde dyrene kunnet gå ute hele året så hadde de fått en del av disse næringsstoffene på en naturlig måte. Det er høyt innhold av omega-3 i de grønne plantene som de beiter på, og de får D-vitamin fra sola. Selen er det verre med fordi det er lite selen i jordsmonnet i Norden, derfor må dyrene i utgangspunktet ha tilskudd for sin egen helses skyld.

─ Å gi et tilskudd av selen i fôret er bra for dyrets helse, men den største gevinsten er at kjøttet er med på å tilfredsstille våre behov for næringsstoffet, sier Haug.

Oksene ble slaktet da de var ett år. Begge gruppene hadde normal tilvekst og ingen sykdom eller problemer under forsøket. Resultatene viste en betydelig økning i næringsstoffer: 200 prosent D-vitamin, 300 prosent E-vitamin og 100 prosent økning av K-vitamin i gruppen som fikk tilskudd. Økningen av selen var på 26 prosent. Omega 3-fettsyrene bidro til en positiv endring på 24 prosent i det vanligvis ugunstige forholdet med for mye omega-6 fettsyrer i forhold til omega-3 fettsyrer i kostholdet.

─Det  var særlig en positiv overraskelse at det var så lett å påvirke vitamin K  gjennom fôret, sier Egelandsdal.

Som forbruker kan du påvirke


I forsøket var merkostnaden rundt 200 kr pr okse for å gjøre kjøttet sunnere for forbrukeren. Berikes fôret bare med D- og K-vitamin er prisen 10 kr pr slakt.

Haug mener det er en liten sum å betale for et sunnere kosthold. Men endringer kommer ikke av seg selv, og det er i stor grad forbrukeren som er drivkraften bak endringer som dette. Når kjøttet kan merkes som god kilde til viktige næringsstoff, og forbrukeren har kunnskap om helsefordelene, har de en god grunn til å velge norsk kjøtt. 

På lik linje med at vi vet at appelsiner er en god kilde til C-vitamin, vil vi som forbrukere kunne velge kjøtt som vi vet er ekstra rik på vitamin D, E og K, selen og omega 3-fettsyrer.

─ Men da må vi ha tilgang til å kunne velge dette kjøttet, sier Haug.

 

Referanse: Anna Haug et al: “Feeding potentially health promoting nutrients to finishing bulls changes meat composition and allow for product health claims”.  Meat Science, November 2018 https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.07.015

Published 21. januar 2019 - 10:23 - Updated 20. juli 2021 - 13:21