Den tyske Hermann von Nathusius-medaljen er tildelt Theo Meuwissen for sitt banebrytende arbeid innen genomisk seleksjon

Professor Theo Meuwissen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er tildelt Hermann von Nathusius-medaljen for 2018 av DGfZ Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde E.V. (German Society for Animal Production).

Juryen trakk spesielt frem en banebrytende artikkel fra 2001 hvor Theo Meuwissen sammen med Ben Hayes og Mike Goddard for første gang beskrev avlsmetoden genomisk seleksjon. Metoden, som etter hvert er blitt en standard, revolusjonerte husdyravlen og har ført til en fordobling av den avlsmessige fremgangen. 

Siden 1928 har Hermann von Nathusius-medaljen blitt tildelt fremragende forskere som har stått for banebrytende bidrag til husdyrforsking. Medaljen har kun en gang tidligere blitt tildelt en norsk forsker, og det var professor Harald Skjervold i 1986.

Theo Meuwissen (t.v) fikk overrakt Hermann von Nathusius-medaljen av Dr. Otto-Werner Marquardt

Foto
Bettina Bongartz

Tildelingen fant sted 12. september 2018 ved Universitetet i Bonn.
Les mer hos Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde E.V. 

Published 8. januar 2019 - 15:54 - Updated 9. januar 2019 - 10:05