Klimasmart landbruk med klimakalkulator

Norsk landbruk er i dag en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Som en av få næringer har jordbruket kuttet klimagassutslippene over flere tiår– med 5,3 % siden 1990.

Viktige suksessfaktorer har vært systematisk og langsiktig avlsarbeid, god dyrehelse, fôrutvikling samt mer treffsikker gjødsling.

I filmen under forteller forsker Bente Aspeholen Åby ved NMBU om hvordan landbruket er i ferd med å ta i bruk klimakalkulatorer for hver enkelt produksjon.

Kalkulatoren bygger på en beregningsmodell som er tilpasset de ulike produksjonene i landbruket.

Snart er også modellen for ammekuproduksjon på plass, og da vil alle ammekubønder kunne se hvilke tiltak de kan sette inn på egen gård for å redusere klimagassutslipp.

Se filmen her

Published 6. september 2018 - 8:51 - Updated 20. juli 2021 - 12:59