En god mor er viktig, også for fisk

"Hos fisk er eggstørrelse og kvalitet eksempler på noe som styres av mor. Disse såkalte maternale effektene er viktig for hvor stor avkommet vil vokse seg.

"I en ny studie fant vi at det å ta hensyn til morens maternale effekter endret hvordan vi rangerte hvilke av fiskene som ville bli de beste foreldrefiskene i arten tilapia, en populær tropisk oppdrettsfisk," skriver Rajesh Joshi, doktogradsstipendiat ved NMBUs Fakultet for biovitenskap, i spalten "Forskeren forteller" hos Forskning.no

I saken "En god mor er viktig, også for fisk" beskriver han funnene i nevnte studie, en studie gjort av forskere ved NMBU i samarbeid med Genomar AS og publisert i Nature i januar 2018, som har sett på hvordan slike beslutningsparametre påvirker utvalget av tilapia for ulike egenskaper som vekt, høyde, lengde, tykkelse, filetvekt og filetutbytte.

Tilapia.

Foto
Shutterstock

Published 14. February 2018 - 8:37 - Updated 16. juli 2021 - 12:01