Markerer ny retning innen husdyravl

Professor Theodorus Meuwissen

Professor Theodorus Meuwissen

Foto
Håkon Sparre
Meuwissen er tildelt prisen sammen med professor Michael Goddard, University of Melbourne, som også er æresdoktor ved NMBU, for deres banebrytende artikkel i det vitenskapelig tidsskriftet Genetics i 2001, om genomisk seleksjon.

Genomisk seleksjon går i korte trekk ut på å bruke all informasjon i arvemassen som genomiske markører til å forutsi dyrs avlsverdier. Artikkelen som prisen tildeles for har blitt retningsgivende i husdyravl og har anslagsvis blitt sitert hele 1500 ganger.

Og genomisk seleksjon er tatt i bruk avlsarbeidet. I 2015 ble metoden tatt i bruk i svineavl i Norge, og det er nå besluttet en implementering i full skala i norsk storfeavl i løpet av 2016. Metoden med avkomsgransking, som har eksistert i avlen i Norge siden 1957, er i ferd med å bli forlatt.

Alt som skal til for å bestemme et individs avlsverdi for egenskaper det avles på, er en blodprøve. Det er bare 15 år siden artikkelen ble publisert, og genomisk seleksjon er nå i ferd med å rulles ut i stor skala, vitenskapelig så vel som praktisk, over hele verden.

Prisen tildeles innen fagområdene biologi, medisin og landbruk, og det er verd å merke seg at det er 20 år siden sist landbruk sist ble tildelt en pris av National Academy of Sciences.

National Academy of Sciences Honors Major Contributions in Biological, Medical, and Agricultural Sciences

Published 29. januar 2016 - 11:02 - Updated 28. juni 2018 - 9:46