Avl bedrer grisevelferden

Bilde av Torunn Aasmundstad

Torunn Aasmundstad

Foto
Mælumsæter, Norsvin
Dette er noen av hovedfunnene i en fersk doktorgradsavhandling gjennomført av Torunn Aasmundstad, avlsforsker i Norsvin.

Gjennom sin forskning viser Aasmundstad en sterk genetisk sammenheng mellom leddlidelsen osteokondrose registrert på forskjellige steder på grisen. Ved å bruke datatomografering (CT) av cirka 1500 råner påviser hun i studien at det er mulig å drive avl for å redusere dyras leddlidelser.

Holdbarhet og funksjonalitet
Begrepene holdbarhet og funksjonalitet brukes i svineavlen om egenskaper som fører til mer solide dyr med økt overlevelse. Fokuset i studien har vært rettet mot leddlidelsen osteokondrose, men også grisens eksteriør, som utforming av ben, klauver og kropp, samt evnen til å få mange kull har blitt studert.

Ledd med osteokondrose

Ledd med osteokondrose

Foto
Torunn Aasmundstad

Sykdommen kan måles på levende dyr
Et gjennombrudd på dette området er at det er mulig å registrere osteokondrose på levende griser ved å bruke CT, og at grad av oseteokondrose kan tas hensyn til ved utvelgelse av avlsdyr. Ved å velge ut avlsdyr (seleksjon) med lavere grad av osteokondrose vil en kunne forvente forbedring på stedene der osteokondrose kan forekomme på dyret.

Bilde av CT scanning ble brukt på levende dyr for å se graden av oseteokondrose

CT scanning ble brukt på levende dyr for å se graden av oseteokondrose

Foto
Wold, Norsvin

Målrettet seleksjon har gitt resultater
Aasmundstad fant i sitt arbeid svak genetisk sammenheng mellom osteokondrose, eksteriør og holdbarhet, men kunne samtidig påvise at populasjonsgjennomsnittet for et utvalg av eksteriøregenskapene hadde endret seg i gunstig retning som følge av målrettet seleksjon. 

Stipendiaten konkluderte også med at sikkerheten til avlsverdien, og dermed avlsframgangen, kunne økes ved å erstatte det beregnede slektskapet mellom grisene med slektskap basert på genomisk informasjon.

Allerede lavere forekomst
Hovedfunnene i arbeidet har løpende blitt implementert i Norsvins avlsarbeid, og gir bedre dyrevelferd fordi andelen av dyr med osteokondrose og ikke-funksjonelt eksteriør blir lavere.

I sammenheng med forsvar av graden vil det dagen før, den 25.september, bli holdt et seminar på NMBU, med tittelen «Robust gris for framtida».

Torunn Aasmundstad disputerte september 2014 ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) med avhandlingen «Optimal seleksjon for holdbarhet og funksjonalitet hos gris»

Ved behov for nærmere informasjon, kontakt Torunn Aasmundstad,
(+47) 970 95 236 eller torunn.aasmundstad@norsvin.no

Published 2. oktober 2014 - 9:22 - Updated 28. juni 2018 - 10:03