Yrkesretting av realfag (etterutdanning)

Den nye læreplanen i naturfag for yrkesfagene er et godt utgangspunkt for å få motiverte elever og for å utdanne dyktige fagfolk, men Fagfornyelsen gir også noen utfordringer. Vi tilbyr oppfølging av lærerteam under utforsking og utprøving av yrkesrettede opplegg i naturfag.

Lærerne som deltar i prosjektet produserer undervisningsopplegg der programfag og realfag ses i sammenheng med henblikk på å utvikle elevenes kunnskaper i både naturfaget og yrkesfaget. 

Hensikten med yrkesretting av realfag er todelt:

  1. yrkesretting av realfag skal/sikter på å/ videreutvikle fellesfaglæreres kompetanse i å tilrettelegge i realfag for elever i tekniske yrkesfaglige studieprogram.
  2. yrkesretting av realfag skal/sikter på å/ videreutvikle yrkesfaglærernes kompetanse i å trekke veksler på realfagene i undervisning av yrkesfaget.

Kompetansen utvikles i et kollegialt fellesskap.

NMBUs rolle er å være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Oppfølgingen tilpasses skolens behov, og kan foregå i tråd med prinsippene i Lesson Study-metoden

Trinn 11.

Kontakt oss