Videreutdanning for programmering i skolen (VU-PPPR200)

Ta videreutdanning i programmering ved NMBU, slik at du kan føle deg trygg på å bruke programmering i undervisningen din.

Påmeldingsfrist

21/05/2024
Påmelding

Oppstartsdato

Tirsdag 24/09

Studiepoeng

15

Elever i klasserom
Elever i klasserom Foto: Shutterstock

Om kurset

På kurset vil du

 • lære programmeringen du trenger for å føle deg trygg på å bruke programmering i undervisningen din
 • lære hvordan du kan undervise og bruke programmeringen i de ulike fagene du har undervisningskompetanse i. Vi tilrettelegger kurset til hver enkelt deltakers fagkombinasjon. 
 • Kurset er åpent for alle, men er beregnet på lærere som skal undervise i ungdomsskolen og videregående opplæring. Du må ha tilgang til en skoleklasse slik at du kan gjennomføre bruk av programmering i klasserommet.

 • Arbeidsmetodene i kurset varierer og inneholder blant annet forelesninger, gruppearbeid og andre illustrerende metoder for bruk av programmering i undervisningen. Programmeringsspråket vil være Python.

  Fra første dag vil kurset inneholde både programmering og didaktisk bruk av programmering i undervisning. Det går helt fint om du ikke har noe erfaring med programmering fra før. Vi arrangerer et forkurs for dem som trenger en begynneropplæring i programmering.

 • De fysiske samlingene på campus i Ås er obligatoriske og det kreves 80 prosent oppmøte.
  Det blir jevnlig innleveringsoppgaver i programmering der du må bestå et gitt antall for å få bestått i emnet.
  I didaktikkdelen av kurset må du ha tilgang til en klasse der du kan gjennomføre undervisningsopplegg med programmering. Dette er en del av semesteroppgaven som skal godkjennes og presenteres på muntlig eksamen.

 • Kurset gir 15 studiepoeng, og går over høst- og vårsemesteret. Det blir i alt seks samlinger på to dager, med tre samlinger på høsten og tre samlinger på våren. Det blir gjennomført eksamener i siste samling i både høst- og vårsemesteret. Vi har valgt denne organiseringen for at kurset skal passe med skoleruten og for at du gjennom høsten skal få på plass programmeringsferdighetene du trenger for å bruke programmering i klasserommet i vårsemesteret. Du kan også delta på ukentlige, frivillige nettøvinger, og vi legger til rette for kollokviearbeid mellom samlingene.

  • Uke 39: Tirsdag 24/09 - Fredag 27/09.
  • Uke 44: Torsdag 31/10 - Fredag 01/11
  • Uke 47: Torsdag 21/11 - Fredag 22/11
  • Uke 5: Torsdag 30/01 - Fredag 31/01
  • Uke 11: Torsdag 13/03 - Fredag 14/03
  • Uke 19: Torsdag 08/05 - Fredag 09/05
  • Tirsdag-onsdag i uke 39 gjennomføres det et forkurs for de som ikke har tidligere erfaring med programmering. Det er frivillig å delta på disse to dagene.
  • Eksamen høst blir gjennomført 22/11/24, og eksamen vår blir gjennomført uke 19 - (08/05/25-09/05/25).
 • For at du skal få tilstrekkelige tilbakemeldinger, vil du levere obligatoriske oppgaver gjennom studieåret. Et visst antall av disse må være godkjent for at du skal bestå kurset. Høstsemesteret avsluttes med en skriftlig eksamen i programmering. I vårsemesteret vil du levere en semesteroppgave om bruk av programmering i undervisning sammen med et/flere programmer. Kurset avsluttes med muntlig eksamen som kan gjennomføres fysisk eller digitalt. Skriftlig eksamen i høstsemesteret og muntlig eksamen i vårsemesteret må bestås for å bestå kurset.

  Vurderingsformen er bestått/ikke-bestått.

 • Pris: Kr 25 000

  Kostnader til reise, opphold, mat og kurslitteratur inngår ikke i avgiften og må påregnes i tillegg.

  Hvis du jobber som lærer i skolen kan du søke Udir om midler til å dekke kursavgiften gjennom KfK-ordningen.

Påmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 10 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Frist for å søke stipend- eller vikarordning hos Udir er 1. mars. http://www.udir.no/videreutdanning 

Kontaktpersoner: