Nettverk for ressurslærere i naturfag (etterutdanning)

Nettverk for ressurslærere er et tilbud innen etterutdanning av lærere i naturfag. Med utgangspunkt i læreplanen og fagdidaktisk litteratur behandles tema som læreplananalyse, språk og genre i naturfag, elevaktive arbeidsmåter, utforskende arbeidsmåter, kontekstbasert naturfag, naturfag og relevans, og naturfagets egenart (nature of science).

Opplegget justeres underveis i tråd med deltakernes kompetanse og behov. I samlingene tas det utgangspunkt i lærernes egen undervisning, og de områder de ønsker å utforske og forbedre. 

Samlingene er et frirom hvor jeg kan tenke større tanker, om meningen med naturfaget og utfordringer jeg opplever i lærerhverdagen. Jeg får fordype meg i særegenheter med faget. Sammen med kolleger fra andre skoler utforsker vi kritisk etablerte praksiser knyttet til f.eks. klasseromspraksis og fortolkning av læreplan. Dette er en arena hvor erfaringsbasert kunnskap møter forskningsbasert kunnskap, til sammen blir det veldig spennende diskusjoner. Når jeg kommer fra samlingene er jeg gira, inspirert, i så stor grad at mannen min har kommentert det.

Ragnhild, lærer på vg1

Rammer

  • Inntil 20 deltakere fra ulike skoler
  • 5 samlinger av 3 timer per skoleår
  • Mellomarbeid mellom samlinger
  • Trinn 5.-13.

Samlingene gjennomføres digitalt eller ved fysiske møter. Vi vil gjerne inngå samarbeid med skoleeiere om etterutdanning av ressurslærer i naturfag.

Kontakt oss