Nettverk for ressurslærere i matematikk (etterutdanning)

Nettverk for ressurslærere er et tilbud innen etterutdanning av lærere i matematikk. Med utgangspunkt i læreplanen og fagdidaktisk litteratur behandler vi tema som utforskende matematikkundervisning, elevaktive arbeidsmåter, lærer-elev-interaksjoner i elevdrevne prosesser, matematiske diskusjoner, bruk av problemer for matematisk læring og læreplananalyse. Temaene kobles opp mot LK20 og endringer i eksamen.

Opplegget justeres underveis i tråd med deltakernes kompetanse og behov. I samlingene tas det utgangspunkt i lærernes egen undervisning, og de områder de ønsker å utforske og forbedre.

Forslag til rammer

  • Inntil 20 deltakere fra ulike skoler
  • 5 samlinger av 3 timer per skoleår
  • Mellomarbeid mellom samlinger
  • Trinn 5.-13.

Samlingene gjennomføres digitalt eller ved fysiske møter. Vi vil gjerne inngå samarbeid med skoleeiere om etterutdanning av ressurslærere i matematikk.

Kontakt oss