Naturbruk (etterutdanning av yrkesfaglærere)

Vi tilbyr skreddersydde etterutdanningstilbud til naturbruksskolene i hele Norge. 

Lærerutdanninga ved NMBU har i mange år utdanna naturbrukslærere til hele Norge. NMBU er et naturbruksuniversitet og deler mange likheter med naturbruksskolene. 

Vi tilbyr fagdager, oppfølging på skolene, tilrettelegging og støtte i forbindelse med hospitering og etterutdanning for naturbruksskolene i Norge. I tillegg har vi tilbud for å styrke samarbeidet mellom naturbruksskolene og NMBU, for eksempel ved at hele eller deler av lærerkollegiet besøker campus Ås.

Våre ansatte har blant annet kompetanse på omvendt læreplanarbeid, alternative læringsarenaer slik som naturen og fjøset, drift og pedagogisk bruk av skolehage, de tre tverrfaglige temaene i overordna del, tverrfaglig undervisning og yrkesretting av fellesfagene. Innholdet i etterutdanninga bestemmes ut fra skolens egne ønsker og behov. 

For å finansiere etterutdanninga kan naturbruksskolene sammen med NMBU søke tilskuddsmidler hos Fylkeskommunen. Her kan du lese mer om tilskuddsordning til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring

NMBU gjennomfører flere skolebaserte utviklingsprosjekter. For eksempel videreutvikles bærekraftige ungdomsbedrifter ved Natur videregående skole skoleåret 2021/2022, tverrfaglig arbeid ved Tana videregående skole i 2021/2022 og utvikling av skolehage ved Kalnes videregående skole i 2022.  

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan NMBU kan bidra til etterutdanning av lærere på din naturbruksskole? Kontakt oss!