VU-VET340 Besetningsmedisin gris – modulkurs for produksjonsdyrveterinærer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Senter for etter- og videreutdanning

Emneansvarlig:Marianne Oropeza-Moe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30 deltakere

Frekvens:Emnet tilbys første gang høst 2020. Tilbys etter behov. 

Forventet arbeidsmengde:Minst 300 timers tidsbruk på alle tre moduler inkludert tid til kurs, forberedelse, praktisk utførelse og skriftlig framstilling av hjemmeoppgaver.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Rullerende. 

Om dette emnet

Kurset skal gi en faglig oppdatering på sentrale emner innen svineproduksjon. Kurset er delt inn i moduler som fokuserer på sped- og smågrishelse, purker inkludert reproduksjon og slaktegrishelse. Aktuelle sjukdommer inkludert produksjonsrelaterte lidelser som magesår og halebiting vil bli belyst. Det fokuseres på kursdeltakernes rolle som besetningsveterinærer i svinebesetninger.

Modul 1 Sped- og smågrishelse, fokus tarmhelse, NMBU Sandnes, dato: 18. - 19. november 2020 Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy, besetningsdata (Ingris, Helsegris)
 • Sped-/ smågrismanagement (konvensjonell drift og SPF) inkl. fôring og miljø
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser i sped- og smågrisfasen
 • Besetningsutredning, prøvetaking og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/ rådgivning

Modul 2 Purkemanagement, NMBU Ås, dato: 5. - 6. mai 2021 Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy, besetningsdata (Ingris, Helsegris)
 • Purkemanagement, konvensjonell drift eller SPF (vaksiner, fôring av robuste purker for optimal holdbarhet og melkeytelse, fødselsmanagement)
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos purker, inkl. magesår, klauv- og beinlidelser, cystitt og postpartum dysgalactia syndrome (PPDS)
 • Prøvetaking, obduksjon og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/ rådgivning

Modul 3 Slaktegrishelse, NMBU Sandnes, dato: oktober/november 2021 Program:

 • Dokumentasjons- og styringsverktøy; hvorfor motivere slaktegrisprodusenter til å bruke Ingris?
 • Slaktegrismanagement (konvensjonell drift og SPF) inkl. fôring og miljø
 • Utvalgte sjukdommer og produksjonsrelaterte lidelser hos slaktegris inkl. magesår, halebiting og beinlidelser
 • Besetningsutredning, prøvetaking, obduksjon og diagnostikk
 • Behandling og forebygging/ rådgivning
 • Økonomi i produksjonen

Dette lærer du

Kunnskap og forståelseOppdatert kunnskap om moderne svinehold, besetningsutredninger, prøvetaking og diagnostikk. God kunnskap om dataverktøy og tolkning av besetningsdata og prosedyrer for rådgivning i besetninger.

FerdigheterKunne utføre prøvetaking for diagnostikk, resultatbedømmelser, behandle og forebygge aktuelle sjukdommer i henhold til oppdatert kunnskap. Kunne utføre god rådgivning i besetninger som har utfordringer med produksjonen.

Holdninger og etikkKursinnholdet skal gi deltakerne en god basis for å kunne vurdere forhold i besetninger opp mot dyrevelferd. Risikofaktorer for utbrudd av sjukdommer og forebyggende tiltak som gode driftsrutinerog godt miljø vil bli belyst. Relevant lovverk vil bli behandlet i løpet av alle tre moduler for å bevisstgjøre kursdeltakerne i deres arbeid opp mot produsentene.

 • Hver samling går over to dager. Deltakere som ønsker å oppnå studiepoeng må delta på alle samlinger, levere obligatoriske hjemmeoppgaver som gis etter hver samling. Hjemmeoppgavene fungerer som deleksamen.
 • Canvas
 • Undervisningsmaterialet og forelesningsnotater er pensum. Dette legges i Canvas sammen med relevante artikler og oppgaver. Alle kursdeltakere får tilgang til Canvas.
 • Veterinærutdanning godkjent i Norge
 • All undervisning er obligatorisk for å kvalifisere til vitnemål med studiepoeng. Etter hver samling får deltakerne utlevert en hjemmeoppgave som man må utføre og få godkjent dersom man skal kunne oppnå studiepoeng. Godkjent hjemmeoppgave regnes som utført deleksamen. Alle tre deleksamener må være godkjent for å få studiepoeng. Eksamen vurderes med "Bestått/ikke bestått".

  De som ikke avlegger eksamen, men deltar på enkeltsamlinger, får utstedt kursbevis etter at de har levert og fått godkjent hjemmeoppgave. • Faglig ansvarlige for kurset etter kriterier drøftet med ekstern sensor
 • All undervisning og innlevering av hjemmeoppgave
 • Modul 1: Sped- og smågrishelse Forberedelse til kurssamling og tidsbruk på kurssamlingen; ca 30 timer. Tid til forberedelse, praktisk utførelse og skriftlig framstilling av hjemmeoppgave (besetningsbesøk og evaluering); ca 70 timer. Til sammen 100 timer.

  Modul 2: Purkemanagement Forberedelse til kurssamling og tidsbruk på kurssamlingen; ca 30 timer. Tid til forberedelse, praktisk utførelse og skriftlig framstilling av hjemmeoppgave (besetningsbesøk og evaluering); ca 70 timer. Til sammen 100 timer.

  Modul 3: Slaktegrishelse Forberedelse til kurssamling og tidsbruk på kurssamlingen; ca 30 timer. Tid til forberedelse, praktisk utførelse og skriftlig framstilling av hjemmeoppgave (besetningsbesøk og evaluering); ca 70 timer. Til sammen 100 timer.

  Samlet tidsbruk på alle tre moduler. Minst 300 timer