VET420 Skriving av ph.d. avhandling

Studiepoeng:2

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Charles Mclean Press

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:20

Frekvens:Vår og Høst

Forventet arbeidsmengde:50 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

HØST UKE 44

VÅREN UKE 11

Kurset går over en uke med forelesninger og diskusjoner før lunsj, og arbeid med utkast av avhandlingen / presentasjoner etter lunsj.

Om dette emnet

Følgende tema vil bli presentert på kurset

 • NMBU prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av graden
 • Skriving av ph.d. avhandlingen
 • Veileder - student, roller og relasjon
 • Medfordattererklæringer

Dette lærer du

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper:

 • Kjenne NMBUs system for innlevering og forsvar av ph.d graden
 • Kjenne til hvordan en ph.d. avhandling bygges opp og skrives

Ferdigheter:

 • Kunne skrive og levere inn et første utkast til ph.d. avhandling
 • Være i stand til å reflektere over og diskutere viktige aspekter av veiledning og vitenskapelig publisering
 • En blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner
 • Studentene har tilgang til kurslærerne under kursuka og etter denne ved behov.
 • Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-lenker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset.
 • Det anbefales at ph.d.-kandidaten tar VET420 i semester 4 (for 3-årig doktorgrad) eller i semester 5 (for 4-årig doktorgrad)
 • Studenten må presentere ph.d.-prosjektet på en tilfredsstillende måte og levere inn et førsteutkast av egen avhandling siste kursdag.

 • Alle deltakere får feed-back fra en kurslærer siste dag på kurset.
 • Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.
 • Påmeldingsfrist vår: 1.februar

  Påmeldingsfrist høst: uke 38

 • Kursforberedelse: 6 timer

  Forelesninger: 6 timer

  Presentasjoner og diskusjoner: 12 timer

  Arbeid med utkast av avhandling: 26 timer

 • ph.d. studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen