VET410 Introduksjon til biostatistikk

Studiepoeng:3

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Eystein Skjerve

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:90 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Uke 8, 19.02-23.02.2024

Om dette emnet

Kurset går over 1 uke med forelesninger, gruppearbeid og oppgaver. Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i Canvas etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb. Kurset danner grunnlaget for oppmelding i det anvendte kurset VET411. Kurset erstatter det tidligere kurset VET410 (10ECTS).

Første gang: Studieår 2017-18.

Siste gang: Studieår 2023-24

- Sannsynlighetsteori

- Stokastiske variable og sannsynlighetsfordelinger

- Viktige fordelinger i biomedisinsk forskning

- Estimering og krav til estimatorer

- Intervallestimering

- Formulering av hypoteser

- Hypotesetesting for kontinuerlige parametriske og ikke-parametriske modeller

- Tabellanalyser

Dette lærer du

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

Kunnskaper

 • Kjenne til sentrale sannsynlighetsfordelinger (normalfordeling, binomial- og poissonfordeling)
 • Forstå hovedprinsipper bak estimeringsteori og statistisk hypotesetesting, korrelasjon og regresjon

Ferdigheter

 • Være i stand til å beskrive statistisk mønstre ved hjelp av tabeller og grafiske teknikker i regneark og statistikkprogram.
 •  Kunne beregne et konfidensintervall og gjennomføre en hypotesetesting i en gitt situasjon.
 • Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppediskusjoner og oppgaver. I oppgaver benyttes spesifikke datasett fra læreboka og andre datasett. Oppgavene løses ved hjelp av regneark (Excel) og anbefalt statistikkprogram.
 • Underviserne er tilgjengelige hver dag under kurset.
 • Grunnpensum er utvalgte kapitler (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 12) i boka Statistics for Veterinary and Animal Science. Boka er tilgjengelig som paperback eller gjennom Amazon Kindle. Annen litteratur vil bli anbefalt på kurset.
 • Ingen
 • Kurset evalueres ved oppgaver under kurset og en innlevert kursoppgave etter kurset.

  Langsgående vurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Oppgave vurderes av en medstudent og kurslærere.
 • Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på minimum 75 % er nødvendig for å bestå.
 • Påmeldingsfrist 1.februar
 • Kurset er åpent for ph.d.-kandidater, forskerlinjestudenter og forskere (hvis det er plass) ved NMBU - Veterinærhøgskolen . Andre forskere/ph.d.-kandidater kan søke opptak ved å ta kontakt med forskningsrådgiver ved Veterinærhøgskolen. Studenter ved NMBU Veterinærhøgskolen blir prioriterte. Påmelding gjennom StudentWeb.