VET403 Vitenskapelig publisering

Studiepoeng:2

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Lucy Jane Robertson

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Maks antall studenter: 15

Frekvens:Vår - vanligvis en gang per år

Forventet arbeidsmengde:50-55 timer (en uke, en dag forberedelse på forhånd, hjemmelekse)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Foreløpig undervisningsuke våren 2024 er uke 7, men dette kan endres.

Om dette emnet

Hvorfor og hvordan skriver vi vitenskapelige artikler?

Er det noen grunnregler som kan følges?

Hvilket tidsskrift skal jeg velge og hvorfor? 

Jeg vet at det er retningslinjer for rapportering, men hvilke er riktig for meg?

Hvem skal være medforfatter på artikkelen min og hvordan kan jeg unngå problemer med dette?

Jeg har fått negative tilbakemeldinger på en artikkel som jeg har sendt inn for revidering - hvordan går jeg videre?

Disse - og flere andre spørsmål - knyttet til vitenskapelige publisering skal bli diskutert på VET403.

Dette lærer du

Ved gjennomført kurs skal studentene kunne:

Primært:

 • Produsere et førsteutkast til et vitenskapelig manuskript for deling med kollegaer.

Sekundært:

 • Følge Vancouver-reglene for forfatterskap
 • Identifisere passende vitenskapelige tidsskrift å levere egne manuskripter til.
 • Identifisere hvilken kategori forskningen deres er i ("case control", "survey", "experimental" etc.) og kunne bruke korrekte retningslinjer for rapportering.
 • Analysere og vurdere publisert vitenskapelig litteratur og å bruke denne tilnærmingen som en base for å evaluere sine egne manuskripter i utarbeidingen av disse. 
 • Bli kjent med viktige problemer i vitenskapelig publisering, inkludert, men ikke begrenset til: nåværende posisjon om "Open Access", røvertidsskrifter, kaprede tidsskrifter, bruk av AI (f.eks. ChatGPT) i vitenskapelig publisering, osv.
 • Aktiviteter skal hovedsakelig være basert på:

  1) Diskusjon

  2) Gruppearbeid

  3) Kritisk lesing av vitenskapelige artikler 

  4) Presentasjon av vitenskapelige artikler

  5) Skriving av vitenskapelig tekst

 • Hovedverktøy til læringsstøtte er at studentene skal ha diskusjon i små grupper rundt publisering av vitenskapelige artikler, spesielt med tanker på deres egne manuskripter.

  Kritisk lesing av artikler skal stå sentralt.

  Relevante tips og info vil bli gitt, delt og diskutert, samt etiske hensyn.

  • Relevante artikler som er valgt av studentene selv. 
  • Retningslinjer for publisering (f. eks., CONSORT, STARD, STROBE osv)
 • Generelle kunnskaper - det kreves ingen spesielle. Kurset er primær rettet mot studentene (ph.d.-, master-, og forskerlinjestudenter) som har begynt å skrive manus eller som snart skal begynne.

  Tilbakemeldinger fra tidligere studenter på dette emnet indikerer at emnet er mindre nyttig for studenter som snart skal levere avhandlingen; sent i år 1 eller tidlig i år 2 anbefales.

  • Presentasjon av selvvalgt artikkel
  • Objektiv vurdering av vitenskapelige artikler
  • Egenskriving av vitenskapelig tekst


  Muntlig presentasjon Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått Muntlig presentasjon Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ingen ekstern sensor
 • Deltakelse i kursaktivitetene er obligatorisk. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå.

  Deltakerne skal også gjennomføre forkursaktivitetene.

  I tillegg må de:

  • vurdere og presentere en publisert artikkel innen sitt fagfelt.
  • lese og vurdere artikler presentert av andre deltakere (maks 4 andre), sannsynligvis ikke innenfor sitt fagfelt.
  • gi et (kort) skriv som de andre deltakere kan vurdere
  • vurdere skrifter fra andre deltakere (maks 4).
 • Pre-course activities (uke 7)

  Mandag plenum hele dag

  Tirsdag a.m.: plenum

  Tirsdag p.m.: selvstudium

  onsdag a.m.: strukturert gruppearbeid (med veileder)

  onsdag p.m.: plenumsdiskusjon

  Torsdag hele dag: selvstudium

  Fredag a.m.: strukturert gruppearbeid (med veileder)

  Fredag p.m.: plenumsdiskusjon

  Timeplan er tilgjengelig i Canvas.

 • PHD-VET, VET-FORSK, Masterstudenter tilknyttet VET, PHD-NMBU
 • VETFORSK403?
 • Kurset tilbys primært til til ph.d.-studenter med prosjekter knyttet til NMBU Veterinærhøgskolen