VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Andrew Michael Janczak

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Vår

Forventet arbeidsmengde:150 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Vår uke 9-10 (Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 5-8). Uke 9 går til organisert undervisning. Uke 10 går til skriving men deltagere må kunne møte fysisk om nødvendig.

Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig etter at man har meldt seg opp i kurset via StudentWeb.

Om dette emnet

Kurset gir en introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning. Kurset vektlegger basis for etikk i biomedisinsk forskning, vitenskapsfilosofi, dyreforsøk og etikk, vitenskapelig integritet og forsknigsetikk, og vancouver erklæringen.

Dette lærer du

Gjennom emnet forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

 • Kjenne grunntrekk ved vitenskapsfilosofi og forskningsetikk
 • Være i stand til å presentere, bregrunne og diskutere utvalgte personlige vitenskapsfilosofiske og etiske perspektiver
 • Kurset benytter en blanding av forberedende lesing før kurset starter, forelesninger, diskusjoner, skriftlige rapporter/essay, og studentpresentasjoner.
 • Følgende pensumbøker må skaffes og leses før undervisningen starter:

  • National Academy of Sciences et al. 2009. On Being a Scientist: A guide to Responsible Conduct in Research. 3. opplag, ISBN: 978-0-309-11970-2 63 sider
  • Okasha S 2016. Philosophy of Science: A very short introduction. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-874558-7
 • Kurset er tiltenkt ph.d. og forskerlinjestudenter som har pågående forskningsprosjekter.
 • Diskusjonene og skrivearbeidet forutsetter kjennskap til pensumbøkene. Deltagere må delta i diskusjonene, presentere sine refleksjoner, og levere en skriftlig refleksjonsnotat/essay. Målet er at deltagere setter ord på tanker og refleksjoner de gjør i møtet med fagstoffet, samtaler med andre, med arbeidet (forberedende lesing og organiserte læringsaktiviteter) og veiledningen. Deltagerne starter dette arbeidet under lesing av pensumstoffet ved å identifisere filosofiske og etiske spørsmål og dilemmaer av spesial personlig interesse. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått basert på en helhetlig kvalitativ vurdering av diskusjoner, presentasjoner, resultater fra lesetesten og rapporten. Den kursansvarlig kan sløyfe noen av disse aktivitetene til fordel for andre og gir nærmere beskjed ved gjennomføring av kurset.

 • Forberedende lesing av pensumstoffet og deltakelse i kursaktivitetene er obligatorisk, inklusiv forslag til kursforbedring. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig.
 • Kontaktpersoner:

  For vitenskapelige henvendelser: Professor Andrew M. Janczak

  For administrative henvendelser: phd.radgiver.vet@nmbu.no

  Påmeldingsfrist vår: 1. februar

 • Vår uke 9-10 75 timer

  (Pensumstoffet leses og arbeid med essay startes uke 5-8)

 • Åpen for alle ph.d.studenter ved Campus Adamstuen. Påmelding via StudentWeb. Dersom du tilhører NMBU og ønsker å delta på dette kurset ta kontakt med administrativt ansvarlig.