VET340 Vilt og eksotiske dyr

Studiepoeng:1

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Ellen Margrete Skancke

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:30 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret. 

Om dette emnet

Vet340 består av to uavhengige moduler; viltmedisin og eksotisk kjæledyrmedisin. Vilmedisin vil se på de viktige aspektene av helse og sykdom i vilt, med fokus på de nordiske økosystemene. Målet er at studentene skal forstå viltmedisin på populasjonsnivå, men det vil bli brukt litt tid på individnivå, dvs. viltrehabilitering. Eksotisk kjæledyrsmedisin dekker fugler, reptiler, kaniner, gnagere og fretter. Målet med denne modulen er å utstyre studenter med grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å kunne behandle disse dyrene i klinisk praksis. Undervisningen foregår gjennom digitalt forelesninger og casestudier.

Dette lærer du

Viltmedisin:

- Forstå sammenhengen mellom vilt sin helse, menneskers helse, husdyrhelse og økosystemhelse

- Bli kjent med de viktige sykdommene som påvirker vilt i de nordiske økosystemene

- Forstå trinnene som er involvert i undersøkelser av viltsykdommer

Eksotisk kjæledyrmedisin

- Være kjent med den grunnleggende anatomien og fysiologien til de vanlige eksotiske kjæledyrene

- Forstå sammenhengen mellom husbandry og helse

- Ha grunnleggende kunnskap om patogenesen, diagnosen og behandlingen av de vanlige sykdommene som ses hos eksotiske kjæledyr.

 • Undervisningen skjer gjennom digitalt forelesninger og casestudier.
 • Støtte til læring vil være gjennom:

  - Foredrag og forelesningsnotater

  - Direkte kontakt med forelesere

  - Forelagte lærebøker og vitenskapelige artikler

  - Case studier

 • Litteraturbøker, vitenskapelige artikler og annet relevant materiale vil bli gitt nærmere starten på kurset
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • For å beså emnet må studenten ha bestått følgende studiekrav og eksamen: 

  1. Tilstedeværelse og deltakelse i alle forelesninger og casestudier

  Vurdering: Bestått/ikke bestått • Alle digitale forelesninger og kasuser må fullføres.
 • Dette kurset representerer et samarbeid mellom NMBU og dyrelivsseksjonen ved Veterinærinstituttet.
 • Strukturerte aktiviteter: 09.00-16.00 hver dag.
 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet