TMP100 Rask utvikling og teknisk innovasjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ola Sørby Omberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Arbeidsmengde per student - 125 timer

Workshop og forelesninger - 25 timer

Prosjektarbeid i grupper - 100 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Augustblokk

Om dette emnet

Gjennom en praktisk tilnærming vil dette emnet gir en innføring i utvalgte sentrale komponenter innen maskin, energi og prosessteknikk. Tilnærmingen til faget er prosjektbasert, hvor studentene skal arbeide i grupper for å løse en utfordring som blir presentert. Prosjektet skal gi studentene mulighet til å se nærmere på teknologi og ulike komponente eksempelvis motorerer/motorprinsipper, pumper og kompressorer. Samtidig vil faget kunne ta for seg nye teknologiske trender innenfor eks energilagring, biokonvertering, automasjon og robotikk. Hver student vil arbeide i grupper i for å fordype seg i et eller flere temaer. Gruppearbeide skal foregå på selvstendig basis med veiledning fra emneansvarlig, hvor gruppene skal tilegne seg kunnskap om det respektive temaet ved å søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.

Dette lærer du

Etter endt emne skal studenten kjenne oppbygging og virkemåte av utvalget komponenter innen maskin og prosessteknikk samt dypdekunnskap om et utvalgt tema basert på prosjektarbeidet.
 • Forelesninger, prosjektarbeid, selvstudie innenfor utvalgte temaer og presentasjon
 • Prosjektarbeid under veiledning.
 • Litteratur som legges ut på canvas
 • Innlevering prosjektrapport, bestått ikke bestått

  Prosjektoppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen for vurdering av prosjektoppgave og rapport-mal .
 • Revidering av tidligere labøvelser

  Utvikling av labøvelser.

  Presentasjon av labøvelser

  Avholde labøvelser

 • Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 25 timer,
 • Realfag