STIN370 Utvalgte emner i bioinformatikk og anvendt statistikk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Thore Egeland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:1000

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 28 timer. Øvelser: 28 timer. Selvstudium: 69 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Studenten får en introduksjon til et spesifikt anvendelsesområde for bioinformatikk og anvendt statistikk. Tema vil variere fra år til år.

Dette lærer du

KUNNSKAP: Studentene skal lære de videregående ideene i det utvalgte emnet. De skal bli kjent med forutsetninger for, og bruk av metodene som brukes. Ofte vil også implementering være aktuelt.

FERDIGHETER: Studentene skal være i stand til å gjennomføre statistiske og/eller bioinformatiske analyser. De skal kunne tolke resultatene fra analysene og videreformidle hva som er blitt gjort, resultatene, samt svakheter og begrensinger med analysene.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal kunne anvende det de har lært i sitt studium, sin forskning og senere i yrkeslivet. Samtidig skal de kunne stille kritiske spørsmål til de resultater som de genererer eller som blir presentert for dem (eksempelvis i media eller annen forskning) og vurdere holdbarheten av disse resultatene

 • Forelesninger og øvinger/dataøvinger.
 • Læreren er tilgjengelig enten ved direkte samtale eller via e-post. Kurset vil ha nettsider som regelmessig oppdateres.

  Canvas.

 • Annonseres på Canvas før kursstart.
 • STAT100, eller tilsvarende.
 • Muntlig eksamen, med bestått / ikke bestått.

 • Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
 • Obligatoriske oppgaver som studentene må levere og få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.
 • Emnet tilbyr fordypning i relevante temaer som de øvrige STAT- eller BIN-emner i liten grad berører, og emnets innhold vil derfor variere fra år til år.

  Emnet gis kun dersom det er ressurser til det.

  Studenter som tar kurset om igjen grunnet stryk, må levere oppgaver på nytt.

 • En dobbeltime i uken.
 • Realfag