SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Bente Aspeholen Åby

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig, - juniblokka fra 2023

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Juniblokka

Om dette emnet

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget og prinsippene for beregninger av netto klimagassutslipp fra plante- og husdyrproduksjon basert på gårdsmodeller/Klimakalkulatorer. Klimakalkulatorerene gjennomgås både teoretisk og praktisk via case-studier. Studentene skal lære å bruke, analysere og tolke resultatene fra Klimakalkulatorene samt foreslå tiltak for å redusere klimagassutslipp tilpasset enkeltgårder.

Dette lærer du

Kunnskaper

Studentene skal få

 • grundig kunnskap om prinsippene for gårdsmodeller/Klimakalkulatorer samt begrensninger og muligheter i disse
 • bred kunnskap om tiltak for reduksjoner av klimagassutslipp på gårdsnivå

Ferdigheter

Studentene skal kunne

 • forklare prinsippene bak gårdsmodeller/Klimakalkulatorer
 • beregne klimagassutslipp på gårdsnivå, analysere og tolke resultater
 • foreslå konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene på gårdsnivå samt vurdere mulige trade-offs mellom ulike tiltak, samt vurdere klimagassutslipp opp mot andre bærekraftshensyn
 • Forelesninger, case-studier, gårdsbesøk, gruppearbeid og diskusjoner
 • Veiledning av gruppearbeid
 • Oppgis i Canvas
 • SDG200, SDG201
 • Oppgave

 • Gårdsbesøk, muntlig presentasjon av gruppeoppgave
 • 20 timer forelesning, 8 timer gårdsbesøk, 50 timer casearbeid, 10 timer gruppeveiledning, 37 timer oppgaveskriving
 • BIOVIT