PJH230 Frukt og bær

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Siv Fagertun Remberg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:År med oddetall

Forventet arbeidsmengde:4 timer forelesning og øving per uke, samt utferd(er)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i høstparallellen, og har undervisning og vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en oversikt over produksjon (arter, sorter, dyrkingsregioner), morfologi, bæremåte, vekst og utvikling, pollinering og fruktsetting hos planten, klima, jord, beskjæring, avling og avlingsvariasjoner, avlingsregulering og høstemetoder. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker produktkvalitet under produksjon og gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur og luftsammensetning.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om oppbygning av frukttrær og bærvekster, samt deres produkter, og hvordan de reagerer på klima og ulike kulturtiltak.
 • Ha kunnskap om felt, sorter, dyrking samt kulturtiltak og vedlikehold av frukt- og bærvekster for å sikre stabile og gode avlinger over flere år.
 • Ha kunnskap om kvalitet gjennom hele verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter innhøsting.

Ferdigheter:

 • Ha teoretiske ferdigheter om ulike produksjoner av frukt og bær, plantevekst og utvikling, høsting, lagring, produktkvalitet.
 • Kunne forberede seg til og utføre enkle laboratorieforsøk og vurdere og diskutere resultatene.
 • Kunne presentere et faglig tema i egnet forum

Kompetanse:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsarbeid, innhente, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, belyse en problemstilling og framstille dette ved bruk av relevante faglige verktøy.
 • Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid og diskusjon i plenum, felt- og laboratorieøvelser, og utferd til aktuelle samarbeidspartnere/dyrkere. I tillegg skal studentene i løpet av høstparallellen presentere et tema relatert til dyrking av frukt og bær.
 • Canvas, i tillegg til individuell veiledning under arbeidet med muntlig presentasjon.
 • Lærebøker og fagtidsskrifter, fagartikler og artikler.
 • Muntlig eksamen

  En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgaver og vurderer eksamen
 • Praktiske øvelser (inkludert presentasjon) og utferd(er) er obligatoriske
 • 250 timer
 • Realfag