PAE301 Agroecology: Working with the Complexity of Farming Systems

Studiepoeng:7.5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Geir Hofgaard Lieblein

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:

Minimum 5, maks 20 studenter

NB! Påmelding ved e-post til studieveileder-ipv@nmbu.no. Opptak må bekreftes pr. e-post fra studieveileder-ipv. Studieveileder-ipv tar ansvaret for oppmeldingen til emnet på Studentenes informasjonstorg.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:180 timer over 9 uker og 2 dager

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i midten av januarblokka og slutter i midten av vårparallellen (15. januar - 19. mars).

Om dette emnet

Med en konkret case som utgangspunkt, tar kurset for seg struktur og funksjon i agroøkosystemer som hele enheter sett fra ulike perspektiver. Eksempler på disse kan være økologiske, økonomiske og sosiale perspektiver, tids- og arealmålestokk, og perspektiver på organisatorisk nivå. Studentene kommer også til å lære om og praktisere metoder for å beskrive og analysere casen og målet med den, og det er forventet at de foreslår forbedringer.

Dette lærer du

Målet med dette kurset er å gi studentene en introduksjon til å arbeide med kompleksiteten til gårdssystemer. Etter fullført kurs skal studenten kunne følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om oppbygging og funksjon av gårdssystemer

Ferdigheter

 • Bruke en systemisk tilnærming til et komplekst gårdssystem.
 • Gjenkjenne trinnene som trengs for å forstå og forbedre et komplekst gårdssystem.Identifisere og bruke egnede metoder på de ulike trinnene i en systemisk tilnærming

Generisk kompetanse

 • Delta i en konstruktiv tilbakemeldingsprosess.
 • Reflektere over egen læring og gruppedynamikk basert på kurserfaringene
 • Emnet er nettbasert, og lærerressurser og studenter vil holde til i flere land. For effektivt å håndtere det tverrfaglige aspektet i agroøkologi, vil lærere sørge for veiledning og tilbakemelding til studentene.
 • Deles ut ved kursoppstart.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende i landbruk, plantevitenskap, økonomi, naturressurser, humanernæring eller andre relevante samfunns- eller naturvitenskapelige fag.
 • Detaljer angående mappeevalueringen gis ved kursoppstart. Studenter blir evaluert gjennom skriftlige oppgaver, deres forståelse av stoffet og evne til å danne seg en forestilling om kursinnholdet, og gjennom å vise til casen og gjeldende lokale forhold. Eksamener, oppgaver og diskusjonsdeltakelse vil utgjøre grunnlaget for karakteren.

  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner kursplanen, pensum og utvalgte deler av studentmappen.
 • Emnet er et samarbeid mellom universiteter i Norge (NMBU), Sverige (SLU) og Finland (HU). Studentene på emnet vil alle komme fra disse institusjonene.
 • M-AE (Agroecology).
 • GSK