NOVA-410 Biologiske konsekvenser av seleksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Peer Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Kurset ble gitt som et NOVA-kurs i 2023. Nye kurs blir annonsert på NOVA nettverkets nettside.

Forventet arbeidsmengde:

 • 85 timer forberedene lesing før kurset
 • 35 timer forelesninger/gruppearbeid på kurssamling
 • 5 timer forberede presentasjon på kurssamling

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke i 2020

Om dette emnet

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs.

Målet med kurset er å gi studenten en plattform for å forstå de biologiske endringene som skjer når man benytter (kunstig) seleksjon. Studenten skal kunne reflektere rundt konsekvensene fra en vitenskapelig synsvinkel og forstå de fysiologiske endringene som finner sted.

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Etiske aspekter ved husdyravl
 • Vekst og utvikling - genetisk skalering (Taylor)
 • Maternale effekter, sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Genetisk variasjon ved atferdsmessige trekk
 • Genotype/miljø-samspill
 • Robusthet, kompromisser, og tilpasningskapasitet

Modellering og genetikk ved fôrutnyttelse

Kort program

Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer holdt av ph.d.-studentene. Undervisning og veiledning vill bli fordelt likt mellom de fire hovedlærerne. Kursdagen starter med forelesninger til lunsj, og fortsetter med gruppearbeid og studentpresentasjoner etter lunsj. Kurset varer fra mandag morgen til fredag ettermiddag.

Oppgaver før kurssamling

Parallellt med forberedende lesing før kurssamlingen skal studenten forberede et utkast til presentasjonen av artikkelen han/hun er bedt om å presentere.

Dette lærer du

Etter kurset skal ph.d.-studentene kunne:

 • Reflektere rundt det etiske aspektet ved husdyravl
 • Sammenfatte konsekvensene av kunstig seleksjon
 • Forutse direkte maternale og korrelerte effekter av seleksjon
 • Beskrive konseptet sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Anvende metodene ved genetisk størrelsesskalering
 • Forstå mekanismene relatert til fôrutnyttelse
 • Beskrive effekten av seleksjon på adferdsmessige trekk
 • Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.
 • Studentene vil motta litteraturlisten i tide til kurset.
 • MSc i kvantitativ genetikk, populasjonsgenetikk eller lignende bakgrunn.
 • Eksamensform er presentasjon av en artikkel (key paper) som blir gitt til studentene i tide før kurset. Vurdering bestått/ikke bestått

 • Deltakelse på kurssamling.
 • Emnet gis ikke i 2020

  Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs. For kursbeskrivelse for masterkurset, vennligst se kurs med emnekode NOVA-302.

  Ph.d.-kurset er organsiert av Peer Berg, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges lantbruksuniveresitet (SLU) og AgroParisTech underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

  www.nmbu.no/en/students/nova/students/phd-courses/phd-courses-2019/node/36259

  • 35 timer forelesninger/gruppearbeid på kurssamling
  • 5 timer forberede presentasjon på kurssamling
 • Studenter på ph.d.-nivå har førsteprioritet.

  Masterstudenter skal søke på emnet som gis på masternivå med emnekoden NOVA-302.

 • MSc i kvantitativ genetikk, populasjonsgenetikk eller lignende bakgrunn.