NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Geir Steinheim

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Emnet ble gitt i 2023, og gis normalt annet hvert år.

Forventet arbeidsmengde:

 • 40 timer forberedende lesing før kurset
 • 40 timer forelesning/gruppearbeid på kurssamling
 • 45 timer arbeid med rapport etter kurssamling

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gis ikke i 2020

Om dette emnet

Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs. Kurset overlapper med HFA-303.

Målet med kurset er å gi studenten en plattform for å forstå de biologiske endringene som skjer når man benytter (kunstig) seleksjon i avlsarbeidet. Studenten skal kunne reflektere rundt konsekvensene fra en vitenskapelig synsvinkel og forstå de fysiologiske endringene som finner sted.

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Etiske aspekter ved husdyravl
 • Vekst og utvikling - genetisk skalering (Taylor)
 • Maternale effekter, sosiale effekter og gruppeseleksjon
 • Genetisk variasjon ved atferdsmessige trekk
 • Genotype/miljø-samspill
 • Robusthet, kompromisser, og tilpasningskapasitet
 • Modellering og genetikk ved fôrutnyttelse

Det henvises ellers til beskrivelse av innhold for HFA-303.

Kort program

Kursuken består av forelesninger, gruppearbeid og seminarer holdt av ph.d.-studentene. Undervisning og veiledning vill bli fordelt likt mellom de fire hovedlærerne. Kursdagen starter med forelesninger til lunsj, og fortsetter med gruppearbeid og studentpresentasjoner etter lunsj. Kurset varer fra mandag morgen til fredag ettermiddag.

Oppgaver etter kurssamlingen

Studenten skal arbeide med en oppgave uken etter kurssamlingen. Oppgaven vil bli karaktersatt i henhold til NMBUs regelverk (bestått/ikke bestått).

Dette lærer du

Etter kurset skal masterstudentene kunne:

 • Reflektere rundt det etiske aspektet ved husdyravl
 • Sammenfatte konsekvensene av kunstig seleksjon
 • Forutse direkte maternale og korrelerte effekter av seleksjon
 • Beskrive konseptet sosiale effekter og
 • gruppeseleksjon
 • Anvende metodene ved genetisk størrelsesskalering
 • Forstå mekanismene relatert til fôrutnyttelse
 • Beskrive effekten av seleksjon på adferdsmessige trekk

(Læringsutbyttene er de samme på master- og ph.d.-kurset. Imidlertid er studentene på masterkurset forventet å skulle oppnå en lavere grad av måloppnåelse på læringsutbyttene.)

 • Kurset består av en blanding av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.
 • Studentene vil motta litteraturlisten før kurset.
 • BSc i husdyrvitenskap
 • Studenten skal arbeide med en oppgave uken etter kurssamlingen. Oppgaven vill bli karaktersatt i henhold til NMBUs regelverk (bestått/ikke-bestått).

 • Deltakelse på kurssamling.
 • Dette kurset arrangeres som et felles NOVA ph.d.- og masterkurs. For kursbeskrivelse for ph.d.-kurset, vennligst se kurs med emnekode NOVA-410.

  Masterkurset er organsiert av Geir Steinheim, NMBU. Lærere fra NMBU, Sveriges lantbruksuniveresitet (SLU) og AgroParisTech underviser på kurset. Vennligst se kursbeskrivelsen på NOVAs nettsider for mer informasjon om kurset:

  www.nmbu.no/en/students/nova/students/msc-courses/msc-2019/node/36265

 • 40 timer forelesning/gruppearbeid på kurssamling
 • BSc i husdyrvitenskap.

  Studenter på masternivå har førsteprioritet.

  Ph.d.-studenter søker på emnet som gis på ph.d.-nivå med emnekoden NOVA-410.

 • BSc i husdyrvitenskap