MVI385 Produktutvikling innen næringsmidler

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Elling Olav Rukke

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger inkl. forberedelser: 90 timer.
 • Selvstudium: 80 timer.
 • Seminararbeid inkl. forberedelse og presentasjoner: 50 timer.
 • Diverse (ekskursjoner, øvelser, diskusjoner og rollespill ): 30 timer.

Totalt 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet er bygget opp rundt følgende, bærekraftige elementer:

 1. Identifisering av nye produkter (nøkkelen til suksess eller fiasko, prosesseringsteknologi, mat-/helseprodukter etc.).
 2. Virkemidler for vellykket produktutvikling (innovasjonsstrategi, Produktutviklings-prosessen, kunnskapsbasen, kunden etc.).
 3. Forsøksdesign og data-analyse.
 4. Ledelse og forbedring av PU-prosessen.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg kunnskap og teknikker som kan anvendes i en systematisk, bærekraftig produktutviklingsprosess i næringsmiddel-/fôrindustrien fra idé til lansering.

Ferdigheter: Studentene skal kunne anvende, vurdere og belyse faktorer av betydning for en vellykket produktutvikling, blant annet ved å fokusere på basisteknikker i produktutviklingen, teamarbeid, kundeorientert filosofi, prosjektledelse og praktisk industriell anvendelse.

Generell kompetanse: . Emnet er inndelt i 5 hoveddeler der studentene skal tilegne seg kompetanse om

 • Del 1. Eksempler på nye matvarer, grad av innovasjon, strategi og ledelse; - årsaker til suksess eller fiasko.
 • Del 2: Virkemidler for vellykket produktutvikling;
 • 2.1 Innovasjonsstrategi
 • 2.2 Produktutviklingsprosessen
 • 2.3 Kunnskapsbehov
 • 2.4 Kundeorientering
 • Del 3: Forsøksdesign, data-analyse, reseptoptimalisering og sensorikk.
 • Del 4: Nivåer og ledelse av produktutviklings-prosessen.
 • Del 5: Semesteroppgave. En praktisk/teoretisk oppgave i produktutvikling hvor kunnskap kombineres med reelle utfordringer i samarbeid med norsk næringsmiddelindustri (kjøtt, fisk, melk, vegetabilier, ceralier).
 • Forelesninger, selvstudium, semesteroppgaver/case-studier, gruppediskusjoner, "workshops" og individuell problemløsning. Samarbeid med norsk næringsmiddelindustri.
 • Emneansvarlig kan kontaktes per e-post: elling-olav.rukke@nmbu.no and in Canvas.
 • Forelesningene tar utgangspunkt i "Food Product Development", M. Earle, R. Earle and A. Anderson, Woodhead Publishing Limited, ISBN 1 85573 468 0, samt i emneansvarliges erfaringer med Produktutvikling fra ulik næringsmiddel industri som TINE, Mills, Uniliver og Elopak.

  Anbefalt tilleggslitteratur;

  • "Food Industry R & D, a New Approach", Traitler, H., Coleman, B. and Burbidge, A., 2017,ISBN- 9781119089391.
  • "Supply Chain Management for Sustainable Food Networks", Iakov et al., 2016, ISBN - 9781118930755
 • Relevant bachelorgrad. Fordelaktig med kunnskap innen næringsmiddelteknologi, samt statistikk tilsvarende STAT100.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 % bedømt til bestått/ikke bestått

 • Ekstern sensor med PhD grad innen Næringsmiddelfag og erfaring fra produktutvikling i et større nasjonalt/internasjonalt matvarekonsern.
 • Seminarer/case-studier, rollespill og eventuelle ekskursjoner.
 • 3 x 2 timer per uke, inkludert seminar (kollokvier) og mulig ekskursjon til FoU-avdeling i en næringsmiddel- og/eller emballsjebedrift.
 • M-MATVIT
 • Realfag