MVI382A Alkoholholdig drikke

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Thyregod Paulsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:30 t forelesninger, 10 t eksursjon, 20 t gruppearbeid/øving, 65 t selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Ulike råvarekvaliteter og produksjonsprosesser for produksjon av øl, sider, vin og spritprodukter og den innvirkning dette kan ha for kvaliteten på det ferdige produktet, vil bli gjennomgått,

Fermenteringsprosesser hvor ulike gjærtyper kan benyttes er grunnlaget for framstilling av alkoholholdige drikker. Kunnskap om hvordan fermenteringsprosesser bidrar til utvikling av smaks- og aromakomponenter som er særegne for de ulike produktene er viktig. Ved produksjon av ulike frukt-, bær- og kornråstoffer er også miljøaspektet av betydning. Ulike dyrkingsforhold virker inn på og påvirkes av det lokale mikroklima og kunnskap om dette vil være viktig for at produksjonen skal være bærekraftig. Produktene er også viktige for lokal økonomi og som tradisjonsbærere i ulike land og regioner.

Dette lærer du

Kunnskaper: Råvarekvaliteter og produksjonsprinsipper for ulike fermenterte, alkoholholdige produkter vil bli gjennomgått. Fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene vil bli eksemplifisert og spesifisert med råvarekrav og definisjoner innen ulike kategorier av produkter.

Ferdigheter: Studentene skal lære seg hva som ligger av begrensninger, muligheter og mulige justeringer av råstoff eller prosess for framstilling av produkter hvor fermenteringsprosesser er en vesentlig faktor. Videre vil også gjæring og betydningen av mikroorganismenes evne til å omgjøre råstoffet og bidra til produktegenskapene inngå.

Generell kompetanse: Studentene lærer om de viktigste produksjonsprinsippene, krav til råstoff og variasjon i produktkvalitet for produkter av følgende kategorier: sider, øl, vin og sprit.

 • Kurset inneholder forelesninger, prosjektoppgave, selvstudium og ekskursjon.
 • Canvas. E-post:
 • Fermented beverage production, Ed.: Lea - Piggott (Kluwer Academic) 2. utgave. Studentene oppfordres også til å søke relevant litteratur via internett.
 • Bachelorgrad i matvitenskap eller tilsvarende
 • 3 timer skriftlig eksamen, teller 100 %.

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgaver og evaluerer minimum 25 utvalgte besvarelser.
 • Prosjektoppgave.
 • 3x2 timer forelesning eller øving per uke i ca 6 uker
 • M-MATVIT
 • Realfag