MVI361 Enhetsoperasjoner

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Reidar Barfod Schuller

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 78 timer. Forberedelse til forelesninger: 39 timer. Selvstudium, øvelsestimer og semesteroppgave: 153 timer. Totalt: 250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har eksamen etter høstparallellen.

Om dette emnet

Endringer kan forekomme da det vil komme inn ny underviser høst 2023

Transportmekanismer, luft-/vannblandinger, reologi, rørtransport, porøse materialer, fluidisering, filtrering, separering, varmetransport, dehydrering, destillasjon, fermentering og målemetoder. Emnet vil gi en oversikt over bruk av sentrale metoder for å måle kvalitetsegenskaper av råvarer, mellomprodukter og ferdige matvarer. Emnet vil gi en oversikt over både off-, at-, on- og in-line målemetoder.

Dette lærer du

Kunnskap: Studentene skal tilegne seg dyptgående kunnskaper om enhetsoperasjoner som brukes i produksjon av mat.

Ferdigheter: Studentene skal kunne vurdere enhetsoperasjoner i næringsmiddelindustrien og bruke eksisterende, eller anbefale ny målemetodikk innen kontroll og produksjon av mat. Ferdighetene vil være verktøy i å oppnå FN's bærekraftsmål.

Generell kompetanse: Videre vil de tilegne seg en dypere innsikt i forhold vedrørende maskiner, apparater og andre installasjoner i næringsmiddelindustrien, samt kunnskap om målemetodikk.

  • Forelesninger, regneoppgaver/gruppeoppgaver og semesteroppgave.
  • Emneansvarlig er tilgjengelig ved KBM. Canvas. E-post: reidar.schuller@nmbu.no
  • Pensumliste leveres ut på første forelesning. Emnene innen enhetsoperasjoner dekkes hovedsakelig av "Unit Operations in Food Engineering" av Ibartz A og Barbosa-Canovas G V, ISBN 1-56676-929-9.
  • MVI261, MVI180 eller tilsvarende.
  • 3,5 timers skriftlig campus eksamen på engelsk teller 100 %, A-F. Eksamen kan besvares på engelsk eller norsk. Semesteroppgave er obligatorisk og må godkjennes.

  • Individuell ekstern sensur av skriftlig eksamen (et utvalg av 25 besvarelser).
  • Semesteroppgave.
  • Forelesninger: 6 timer/uke i 13 uker.
  • M-MATVIT
  • Realfag