MVI276 Ølbrygging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Kim Marius Moe

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Kurset er under revidering. Kurset gis i høstsemesteret

Forventet arbeidsmengde:Totalt 150 timer: 16 timer forelesning, 20 timer pilot/laboratorieøving, 50 timer rapport/gruppearbeid, 39 timer selvstudium.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen.

Om dette emnet

Kurset vil bli revidert i 2022 og gis kun ved ressurser. Om du er interessert i kurset, ta kontakt med studieveileder.

Kurset vil gi en teoretisk og praktisk gjennomgang av grunntrinnene i bryggeprosessen.

Studentene skal få forståelse for hvordan de ulike trinnene både under malting av korn og selve bryggeprosessen kan ha innvirkning på kvaliteten til det ferdige produktet. Optimalisering av de enkelte produksjonstrinnene bidrar til en mer bærekraftig prosess samtidig med at kvaliteten på produktet bevares.

Dette lærer du

KUNNSKAPER: Studentene skal få forståelse for hva som skjer ved de ulike prosesstrinnene ved framstilling av øl, og råvarenes betydning for kvaliteten på det ferdige produktet. Temaer som malting, mesking, vørterkoking og fermentering vil bli gjennomgått.

FERDIGHETER: Råvarekvalitet og sammensetning av resepten for ulike varianter av øl er viktig. Dette vil bli demonstrert ved praktisk brygging der studentene brygger sitt eget øl. Under bryggingen vil de mest relevante analysene inngå. En ferdiganalyse av produktet vil bli gjennomført i forbindelse med sensorisk vurdering. Det ferdige produktet vil bli analysert for innhold av alkohol, farge, turbiditet og CO2.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom de ulike komponentene i resepten som malt, humle og gjær samt fremstillingsmetode, og hva dette har å si for kvalitet på det ferdige produktet.

 • Forelesning, øving i pilotanlegg, laboratoriearbeid, rapportskriving.
 • Canvas.
 • Pensum vil bli oppgitt ved kursstart. Utdelt materiale.
 • Grunnleggende kjemi (KJM100 eller tilsvarende) og mikrobiologi (BIO130 eller tilsvarende).
 • Skriftlig eksamen (3 t), teller 100 %.

 • Ekstern sensor evaluerer besvarelser.
 • Øvinger
 • Ønsker eksamenssikring mot STAT100
 • To timer forelesning per uke.

  En øvelse på 6 - 8 t i løpet av høsten, annonseres i Canvas, samt oppfølgende aktiviteter.