MUA310 Urban forurensing og kjemisk mattrygghet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Roland Peter Kallenborn, Jan Ludvig Lyche

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:50

Frekvens:årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 30 timer.
 • Seminar: 30 timer.
 • Selvstudium/ rapportering: 65 timer, inkludert semesteroppgave.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Juniblokk

Om dette emnet

Som en del av den internasjonale strategien for å fremme nye sirkulære bioøkonomiske løsninger i våre vestlige samfunn og for å optimere utnyttelsen av de begrensede ressursene på jorden, er Urbant landbruk - Urban Agriculture (UA) en viktig del av dagens nye nasjonale og internasjonale politiske og vitenskapelige strategier for byutvikling.

På grunn av de åpenbare fordelene ved å bruke og resirkulere lokale ressurser, samt "kortreiste" produktfordelingsmønstre, blir UA ansett som et svært bærekraftig, "grønt" verktøy i den komplekse faglige verktøykassen som kan brukes for sirkulær bioøkonomi. Imidlertid er bymiljøet i dag også kjent som en betydelig kilde for menneskeskapte forurensninger.

Gjennom mange hundre år har urbane områder blitt brukt til individuelle, kommunale, industrielle og lagringsformål, og forurensnings profilene for disse aktivitetene er "lagret" i urbane jord og infrastruktur. Derfor, og for å utvikle en bærekraftig UA-strategi med minimal eksponeringsrisiko for potensielle forbrukere, må menneskeskapte miljøgift-relaterte aspekter implementeres i lokale og internasjonale UA-strategier.

Forelesningene vil hovedsakelig handle om forurensning i byen (organisk og uorganisk) og dekke alle relevante aspekter omkring urbane forurensninger. Detaljer om kilder, trender og konsekvenser av byforurensning, med spesiell vekt på anvendelse av urbane ressurser i UA (inkludert planlegging og etablering av rekreasjonsområder og offentlig tilgjengelige steder), skal presenteres og diskuteres. Alle relevante områder, inkludert historiske aspekter, infrastruktur, identifikasjonskriterier for prioritetsforurensinger, kildeoppklaring, toksikologi og risikovurdering, vil bli presentert.

Dette lærer du

Etter fullføring av emnet skal kandidatene ha tilegnet seg generell kunnskap om potensielle utfordringer av menneskeskapte forurensninger i urbane miljøer, men spesielt innen utviklingen av egnet bærekraftig UA-infrastruktur. Videre vil kandidatene bli kjent med strategier for forurensningsvurdering, prioritering av forurensninger, miljøtoksikologi og potensielt tilgjengelige metoder for sanering og fjerning. Studentene vil bli kjent med validering av metoder for spesifikke applikasjoner og vil være i stand til å velge passende strategier for en spesifikk applikasjon innen forurensningsvurdering i UA.

GENERELT: Grunnleggende kunnskap om kilder og fjerning av forurensninger i det urbane miljøet. Informasjon om tiltak og bruk innen teknisk kontroll, miljøkjemi, regulerende tiltak og matsikkerhet diskuteres.

KUNNSKAP: Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om, og kjennskap til, forurensingstyper, prioriterte miljøgifter, ulike forurensningskilder, forskjellige teknikker i validering, fjerningsstrategier og identifikasjon av ukjente forbindelser i det urbane miljøet.

FERDIGHETER: Etter gjennomføring forventes solide kunnskaper om miljøgifter, bestemmelsesmetoder for slike stoffer, regulerende tiltak, effekter og konsekvenser innen urbant landbruk. Studentene skal kunne validere ulike tiltak, og skal være i stand til å velge faglige strategier innen effekt og konsentrasjonsbestemmelse. Det forventes stor grad av selvstudie og selvstendig praktisk bidrag til kurset.

 • Emnet er utformet som en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, «flipped-class» undervisning, praktisk gruppearbeid og ekskursjoner til relevante lokaliteter i nærområdet. Flere relevante lokale og internasjonale eksempler vil bli diskutert, og problemorienterte løsninger vil bli foreslått / anbefalt som en del av det praktiske gruppearbeidet.

  Forelesninger (obligatorisk) og seminarer hvor studentene forventes å være involvert på en konstruktiv og aktiv måte er grunnlaget for emnet. Seminarene vil arrangeres som "flipped classroom" og studentene skal forberede og diskutere praktiske aspekter innen toksikologi, effekt vurdering, regulering og identifikasjon av miljøgifter i det urbane miljøet.

  En individuell tematisk rapport skal innleveres og presenteres i plenum (utgjør 50 % av sluttkarakter).

  • Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.
  • Dedikerte arbeidsmøter vil arrangeres for hver studentgruppe. Alle grupper har tilgang til oppdatert faglitteratur og rapporter for sine spesifikke temaområder.
  • Regelmessige seminarer vil holdes for diskusjoner og rapporteringsarbeidet
  • Canvas-siden vil brukes aktivt av lærerne og studentene for diskusjoner og informasjon.
 • Forelesninger og utvalgte vitenskapelige publikasjoner. Opplyses ved kursstart/Canvas.
 • KJM100 Generell kjemi, eller tilsvarende.
 • Individuell rapport med presentasjon, teller 50 %.

  Muntlig eksamen teller 50 %. • Intern og ekstern sensor godkjenner skriftlige rapporter og muntlig presentasjon.
 • Forelesninger
 • 4 timer med forelesninger & 2 seminarer per uke.
 • M-UA
 • Realfag