MLA210 Maskinlæring med eksempler fra teknologi og finans

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ulf Geir Indahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Hvert vårsemester

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet gjennomføres og sensureres i vårparallellen.

Om dette emnet

Matriseteknikker og minste kvadraters metode for mønstergjenkjenning og dataanalyse med eksepler på anvendelser innen teknologi og økonomi. Eksempler på anvendelser er: Tidsserieanalyse, dokumentanalyse, porteføljeoptimering, prosesskontroll, og optimering basert på sammensatte kriterier. Programmeringsspråket Julia blir benyttet for implementering og beregninger.

Dette lærer du

Studentene vil lære både det teoretiske grunnlaget for-, og hvordan implementere de ulike metodene for å gjøre analyse av data fra reelle problemstillinger.
  • Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, praktiske øvinger og prosjektarbeid.
  • Oppgis ved semesterstart.
  • MATH113/131, MATH111/100og INF120eller tilsvarende grunnlag i matematikk og programmering.
  • Skriftlig eller muntlig eksamen basert på pensum og det obligatoriske prosjektarbeidet.

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
  • Sensor bedømmer eksamensbesvarelsen.
  • Obligatoriske prosjektoppgaver underveis i semesteret. Regler for bedømming og godkjenning kunngjøres ved semesterstart.
  • 4 timer forelesninger pr. uke. 2 timer øvinger pr. uke