MATH401 Moderne anvendt matematikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:John Andreas Wyller

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig hvis ressurssituasjon tillatter dette

Forventet arbeidsmengde:250 hours

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen eller vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen eller vårparallellen.

Om dette emnet

Innholdet i emnet vil kunne variere fra år til år, men vil normalt hentes fra områdene: differensiallikninger, integro-differensiallikninger, integrallikninger, numerisk matematikk, inverse problemer, statistiske metoder, funksjonalanalyse.

Dette lærer du

Studentene skal lære moderne anvendt matematikk og hvordan denne kan brukes til å studere utvalgte problemstillinger i miljøfag, biologi og fysikk.
  • Diskusjoner med faglærer og selvstudium.
  • Studentene kan kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
  • Oversikt vil bli utarbeidet hver gang emne tilbys
  • MATH111, MATH112, MATH113, MATH250, MATH270, MATH280, MATH290
  • Muntlig eksamen.

  • Sensor vil være delaktig i utvikling av muntlig eksamen. Sensor vil også delta på eksamen.
  • 20 timer diskusjoner med faglærer og 280 timer selvstudium
  • Realfag