M60-ABG Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Peer Berg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:1500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell og vårparallell.

Om dette emnet

Studentene skal skrive en masteroppgave innenfor et tema som er relatert til avl og genetikk. Problemstillingen utarbeides i samarbeid med veileder(e). Masteroppgaven er et uavhengig akademisk arbeid. Selvstendig innsamling og analyse av kilder (primær og/eller sekundærkilder) er sentralt i arbeidet med masteroppgaven. Studenten kan også gjennomføre feltarbeid. Studenten får veiledning i å utvikle forskningsspørsmål.

Dette lærer du

En masteroppgave er en omfattende arbeidsprosess. Når arbeidet er gjennomført har studenten fått avansert kunnskap om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier. Masteroppgaven vil være strukturert i tråd med akademiske standarder. Gjennom denne prosessen vil studenten ha fått særskilt kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

 • Studenten har erfaring med å søke etter ulike kilder, lese og vurdere disse i forhold til et spesielt tema innen akvakultur
 • Studenten har presentert forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse.
 • Gjennom veiledning har studenten fått innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
 • Hvis studenten har gjennomført feltarbeid og samlet primærdata, har han/hun samlet praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle date i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
 • Studenten vil ha fått erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
 • Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, dette inkluderer også veileders andel av sensuren.
 • Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
 • Relevant litteratur identifiseres i samarbeid med veileder.
 • Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.

 • Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres studieadministrasjonen ved fakultet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
 • Masterstudenter tatt opp på EM-ABG - European Master in Animal Breeding and Genetics