Detaljer om emnet M30-SF

M30-SF Masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Første gang: Studieår 2014-2015
Anbefalte forkunnskaper:
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått