LAFT210 Tegning - et visuelt språk

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Tove Judith Næverdal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Minimum 15. Maks 28

Frekvens:Årlig i vårsemesteret

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallellen

Om dette emnet

Emnets innhold: Formålet med kurset er å utvikle studentenes kunnskap og ferdigheter i tegning, form og farge for å styrke visuell kompetanse i møte med problemstillinger innenfor landskapsarkitekturstudiet. Undervisningen vil gi studentene erfaring i hvordan formale virkemidler i tegning og form brukes for å visualisere og utvikle ide og videreutvikle konsept videre i arbeidsprosess. Emnet vil gi strukturert undervisning i flere teknikker (f.eks blyant, kull, tegnekritt, akvarell og tusj) og ulike tegnemetoder. Undervisningen vil ha fokus på både skissen, observasjon gjennom studie, ideutvikling gjennom prosess, abstraksjon og bruk av geometri som hjelpemiddel i frihåndstegningen. Emnet vil også gi en grunnleggende kunnskap om farge i teori og praksis. Det vil være praktiske øvelser som går på formproblematikk, formforståelse, formprinsipp og komposisjon i 2D og3D. Undervisning vil forgå både i tegnesalen og ute i landskapet og nærmiljø, og vil følge en bestemt tematisk forløp. Hvert tema perioden vil introduseres med foredrag hvor eksempler av temaet belyses.

Dette lærer du

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende komposisjonsprinsipper, formprinsipp og romforståelse. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om materialer, redskaper, teknikker og abstraksjonsprosesser.

Ferdigheter: Studenten skal kunne beskrive volum og romlige forhold i 2D og 3D ved hjelp av tegning og farge.Studenten skal kunne bruke perspektiviske virkemidler og ett- og topunktsperspektiv og kjenne til betydningen av relevant valg av synsvinkel og ståsted i en tegning, aksonometrisk tegning og plan/oppriss tegning.Studenten skal kunne avdekke karakteristiske trekk.

Generell kompetanse: Studenten skal utvikle estetisk- og kritisk tenkning for å kunne gjøre gode estetiske valg. Studenten skal kunne drøfte estetiske problemstillinger, ha fokus på kreativ problemløsning og utvikle og stimulere kreativ tenkning. Studenten skal øve på å tenke abstrakt.

 • Studentene skal kunne velge hensiktsmessig arbeidsmetode i tegning, form og farge. Studentene skal oppøve god visuell lesbarhet i tegning gjennom praktiske øvelser. Studentene vil få veiledning til å videreutvikle evner til kreativ problemløsning og personlig uttrykk. Studentene skal kunne anvende kunnskap fra laft210 for å forsterke analytisk problemløsing i sine studier på andre kurs (LAA, Ling, Byreg o.a)
 • Studentene får fortløpendeløpende ukentlig veiledning både individuelt og i grupper. Forelesninger.

  Læringsmåter: Det er hovedvekt på praktiske tegne- form- og fargeøvelser og oppgaver med veiledning og forelesninger av lærer. Tematiske oppgaver blir gitt av lærer og studentene skal løse oppgavene innenfor en gitt tidsramme. Studentene blir også oppmuntret til å arbeide med og utvikle ideer innenfor temaene på egenhånd.

 • Emnet er forbeholdt studenter ved landskapsarkitekstudiet. Basis kompetanse i tegning, form og farge
 • Mappevurdering. Muntlig presentasjon av arbeider

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Det brukes intern sensor. En ekstern sensor evaluerer innhold og struktur i hele læringsopplegget, og deltar i evaluering og tilbakemelding til alle studentene
 • Obligatorisk oppmøte og alle oppgaver må leveres for å få bestått.

  Obligatorisk oppmøte ved felles gjennomgang

  Utferd.

 • 12 t. forelesninger. 84 t. øvelser/oppgaver med individuell veiledning. 54 t. øvelser/oppgaver uten veiledning.
 • GSK