LAD103 Kartografi og geodatakilder i planlegging

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Gunnar Anton Tenge

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Kun for EIEJUS og BYREG, ca. 90 studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet er todelt. Første del dreier seg om kart og kartografi, andre del dreier seg om nyttige geodatkilder for planleggere.

Mange studenter vil i høstsemesteret også ta LAD102, GIS - Praktisk introduksjon og EIE105, Kart- og Landmålingslære. LAD103, LAD102 og EIE105 vil tilsammen gi en god innføring i kart, GIS og nyttige geodakilder for planleggere.

Dette lærer du

Studentene skal kunne lage kart som kommuniserer på en god måte og ha god kjennskap til geodatakilder som er relevante for planlegging og eiendomsforvaltning.
 • Forelesninger og øvinger. To innleveringer. Til mange av øvingene vil det bli gitt veiledning.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
  • Veiledning på mange øvinger.
 • Grinderud K. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder

  Detaljert pensum vil bli tilgjengelig på Canvas

 • Mappevurdering. Karakterskala: bestått/ikke bestått

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner opplegget.
 • Alle øvinger er obligatoriske. Samles opp og leveres inn som to innleveringer.
 • 3 timer pr. uke i forelesningsal. 3 x 13 = 39 timer
 • M-BYREG, M-EIE
 • APL106: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
 • GSK