KJM311 Organisk spektroskopi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Kenneth Aase Kristoffersen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:100

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 22 timer.
 • Kollokvier: 26 timer.
 • Selvstudium: 202 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Få inngående kunnskaper om organisk spektroskopiske metoder, spesielt UV/synlig, IR, NMR (spesielt 1H og 13C), 2D NMR (spesielt COSY, HMQC, HMBC etc.) og MS. Få en god forståelse av deres anvendelse og kunne bruke metodene på en selvstendig måte til strukturoppklaring av ukjente organiske forbindelser. Det blir spesielt lagt vekt på naturstoffer.

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15.

Dette lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten skal:

 • Kunne de grunnleggende begrepene innen organisk spektroskopi.
 • Kjenne til de vanligste teknikkene innen organisk spektroskopi.
 • Vite hvor informasjon om de forskjellige metodene kan finnes.
 • Vite hvor informasjon om tolkning av forskjellige typer spektre kan finnes.

FERDIGHETER:

Studenten skal:

 • Kunne tolke de vanligste typene av organiske spektra.
 • Kjenne begrensningene til de forskjellige instrumenttypene og spektrale data.
 • Vite hva som er nødvendig for å dokumentere enkeltmolekyler (minimums akseptable data).

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten skal:

 • Kunne identifisere en struktur fra spektrale data.
 • Vite hvilke spektrale data som er nødvendig for å bekrefte og dokumentere en struktur.
 • Forelesninger i første del av semesteret. Gjennomgang av oppgaver med lærer i samarbeide med studentene i andre del av semesteret.

  • Forelesninger.
  • Kollokvier/gruppearbeid.
  • Selvstudium.

  Kurset vil starte med forelesninger og noen utvalgte eksempler på bruk av de spektroskopiske teknikkene. Etter at forelesningsserien er ferdig vil det bli oppgavegjennomgang og kollokvier hvor studentene løser oppgaver på egen hånd og får disse gjennomgått i fellesskap. Studenter bør være aktive og stille spørsmål.

 • Det vil være kontortider som bekjentgjøres i starten av semesteret. Spørsmål på e-post besvares også.

  Canvas.

 • Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle, David L. Bryce: Spectrometric Identification of Organic Compounds, 8. utgave (eller siste).
 • KJM211 eller tilsvarende emne i organisk kjemi, som inkluderer kunnskap om funksjonelle grupper og grunnleggende organisk spektroskopisk kjemi.
 • Skriftlig, digital slutteksamen med ekstern sensor (3,5 t): 100 % av totalkarakter.

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
 • Første del av semesteret: 20 forelesningstimer fordelt på 4 timer pr. uke

  Andre del av semesteret: 24 timer oppgaveløsning fordelt på 4 timer pr. uke.

  Delprøve i slutten av april.

 • M-KJEMI, M-KB
 • Realfag